Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 1

1. Niski procent–wielka pomoc. Program pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności, Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2018