Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 17

1. Głęboki oddech

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2019

2. Adamed Super League

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2019

3. Compliance w Adamedzie

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Compliance
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje,
Dokument źródłowy: Raport 2019

4. Technology Day

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2019

5. Kaizen

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2019

6. Zdrowie na 5

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2018

7. Konkurs na zabawkę z recyklingu

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja,
Dokument źródłowy: Raport 2018

8. Czystsza produkcja

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne,
Dokument źródłowy: Raport 2018

9. Studia Drug Discovery & Development (DD&D)

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Współpraca z uczelniami
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji, Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2018

10. iPOZytwni

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2017

11. Odpowiedzialna reklama Grupy Adamed

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Odpowiedzialny marketing
Dokument źródłowy: Raport 2017

12. Adamed dla Seniora

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności,
Dokument źródłowy: Raport 2017

13. Pomoc przyszłym mamom

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2017

14. FUN RUN & MORE

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2017

15. Konkurs “30 laboratoriów na 30-lecie Adamedu” – Grupa ADAMED

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 4 - Dobra jakość edukacji,
Dokument źródłowy: Raport 2016

16. Tydzień Wartości Grupy Adamed

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2016

17. ADAMED SmartUP

Firma: Grupa Adamed,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2015