Znajdź dobre praktyki

Obszar tematyczny
Branża
Zródło dobrej praktyki
Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)
Firma
Praktyki na stronie

Liczba znalezionych praktyk: 34

1. Szukamy Następców Mistrza

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Aktywność fizyczna
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia,
Dokument źródłowy: Raport 2017

2. Próbki lepiszczy asfaltowych

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca,
Dokument źródłowy: Raport 2017

3. Program wspierania innowacyjności

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura,
Dokument źródłowy: Raport 2017

4. Program mini grantów w ramach Programu Wolontariatu LOTOSU

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Cele Zrównoważonego Rozwoju: Cel 10 - Mniej nierówności,
Dokument źródłowy: Raport 2016

5. Zdolni z LOTOSEM

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2015
Strona 1 z 7