5 dni na wolontariat

Metryka praktyki

Firma: Sage,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Każdy pracownik Sage może przeznaczyć ok. 2% swojego rocznego czasu pracy (w praktyce 5 dni) na wolontariat, zgodnie z kierunkami działania Fundacji Sage. Aby z tego skorzystać, pracownik powinien wcześniej zgłosić przełożonemu chęć poświęcenia danego dnia pracy (lub jego części) na działalność społeczną, co usprawiedliwia jego nieobecność w danym dniu. Aktywność społeczna w dni wolne od pracy (weekendy i święta) upoważnia pracownika do  odebrania dni wolnych w innym terminie. Grupa Sage zachęca pracowników do wykorzystywania tego prawa, jednak nie organizuje czasu pracownikom – szczególnie ważne jest, by wolontariat płynął z inicjatywy samych pracowników. To pracownicy oddolnie zgłaszają aktywności społeczne, w które chcą się zaangażować i stają się za nie odpowiedzialni, reprezentując firmę w danym projekcie. Kluczowe obszary działania to: przedsiębiorczość, wyrównywanie szans (szczególnie osób młodych i kobiet), praca zespołowa, zrównoważony rozwój, edukacja.