10 dobrych uczynków dla lokalnej społeczności

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W ramach programu 10 dobrych uczynków dla lokalnej społeczności pracownicy Credit Suisse mogli stworzyć lub nominować projekt charytatywny wspierający lokalne instytucje i organizacje. Wsparcie w postaci realizacji projektu przekazywane było NGO i instytucjom publicznym, które prowadzą działania związane z promocją i ochroną zdrowia, edukacją, ekologią, a także promocją sportu i zdrowego trybu życia, ochroną zwierząt oraz kulturą i sztuką. Credit Suisse zobowiązało się pokryć koszty do 3 tys. zł na realizację każdego z 10 finałowych projektów.