Trendy CSR na świecie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zajmuje się śledzeniem trendów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami i instytucjami z całego świata, takimi jak CSR Europe, Global Compact i GRI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu posiada dostęp do najświeższych informacji na temat CSR.

Przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu biorą udział w kluczowych spotkaniach, zarówno polskich jak i zagranicznych dotyczących CSR i zrównoważonego rozwoju. Byliśmy obecni między innymi podczas tworzenia polskiej wersji dokumentu Światowej Rady Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD) – „Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050” i na ogłoszeniu nowych wytycznych raportowania GRI G4 w Amsterdamie.

Dowiedz się więcej o współpracy międzynarodowej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wprowadzamy do dyskursu publicznego mówienie o odpowiedzialności organizacji szeroko rozumianej (społecznej, biznesowej, publicznej): promujemy Normę ISO 26000 jako klucz idei i praktyki rozumienia społecznej odpowiedzialności, wydaliśmy pierwszy w Polsce raport społeczny organizacji pozarządowej, bazując na międzynarodowym standardzie raportowania NGO przetłumaczonym z naszej inicjatywy.

Jednocześnie Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowuje, współpracując z najważniejszymi ekspertami z zakresu CSR z Polski, analizy najważniejszych trendów CSR, które będą kluczowe w najbliższym roku.

W tym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu zidentyfikowało siedem kluczowych trendów:

  1. Oddolna i rozproszona innowacyjność.
  2. Robić i mówić – nacisk na angażowanie interesariuszy.
  3. Miasta generatorami zmian myślenia o zrównoważonym rozwoju.
  4. XYZ – alfabet wyzwań demograficznych.
  5. Łańcuch dostaw – praca u podstaw.
  6. Ekologia przyszłości – nowe rozdział.
  7. Raportowanie – do przodu, ale małymi krokami

Dowiedz się więcej o aktualnych trendach w CSR.