SDGs a strategie CSR

SDGs a strategie CSR

Artykuł pochodzi z publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu z cyklu „Wspólna odpowiedzialność” – tym razem poświęconej tematowi strategii CSR. Publikacja jest do pobrania w BAZIE WIEDZY O CSR.

Przyjęte w 2015 roku przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju robią niemałe zamieszanie na „rynku CSR”. Dla wielu przedsiębiorstw nowe wytyczne to coś więcej niż uniwersalne cele o globalnym zasięgu czy też bliżej nieokreślone w czasie plany. To ważne elementy ich strategii biznesowej, a co za tym idzie – również strategii CSR. 

W założeniu strategia CSR w kompleksowy sposób odzwierciedla dążenia podmiotu do przeciwdziałania negatywnym wpływom wynikającym z jego codziennej działalności. Dokument ten daje możliwość opisania tych dążeń językiem zarządzania – wymusza ustalenie określonych celów, ram czasow