Przejrzystość i dialog

O przejrzystości w biznesie i dialogu z interesariuszami opowiada Martin Smith z Justmeans.