III Ogólnopolski Dzień Różnorodności: Wystąpienie Gościa Specjalnego

O różnorodności mówi dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to coroczne spotkanie obecnych sygnatariuszy Karty Różnorodności oraz firm zainteresowanych podpisaniem deklaracji.

Motywem przewodnim III Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności był wpływ różnorodności w różnych aspektach życia na miejsce pracy i możliwości rozwoju pracowników, a co za tym idzie na ich efektywność, zadowolenie i samorealizację.