Artykuł ekspercki

CSR wzmacnia atrakcyjność miejsca pracy

13 sierpnia 2018

Ekspercki komentarz Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu pierwotnie ukazał się na łamach Harvard Business Review Polska w czerwcu 2018 roku.

***

Odpowiedzialne przywództwo, przejrzystość, odpowiedzialność za wpływ na otoczenie, a także podmiotowość i sprawczość pracowników, zyskują na znaczeniu. W gospodarce opartej na wiedzy ten CSR‑owy model prowadzenia biznesu będzie się wzmacniał także dlatego, że jest atrakcyjny dla pracowników.

Dużo mówi się o znaczeniu wartości dla pokoleń najmłodszych na rynku pracy, rozpoczynających karierę zawodową. Przyszłość biznesu będzie z pewnością należała do pokolenia Z, jednak już dziś biznes się zmienia. Ostatnia dekada: globalny kryzys, rosnące rozwarstwienie społeczne, prekaryzacja, ruchy oburzonych chciwością biznesu i bezradnością państwa oraz skokowy rozwój technologii nie tylko zachwiały wiarą w „niewidzialną rękę rynku”. Uruchomiły też ogromne oczekiwania społeczne, a biznes do dziś odbudowuje utracone zaufanie. W najnowszej edycji Edelman Trust Barometr blisko 70% respondentów uważa, że najważniejszym zadaniem CEO jest przewodzenie zmianom niezależnie od oczekiwań wymuszonych przez administrację. Z kolei HR Capital Trends Deloitte wskazuje, że siła jednostki (reprezentującej milenialsów) oraz wypełnianie przez biznes misji społecznej to kluczowe zjawiska kształtujące organizacje; jak komentują autorzy raportu, nastąpiła „gwałtowna popularyzacja idei firmy odpowiedzialnej, przyczyniającej się do pozytywnej zmiany społecznej”.

Ostatnia dekada to także czas nowych modeli biznesowych, u zarania których leżała misja społeczna: ekonomia współdzielenia (sharing economy) i współpracy (collaborative economy). Wreszcie gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy), rozciągająca kwestie odpowiedzialności za produkt w całym cyklu życia, bez konieczności wyboru między wzrostem gospodarczym a stabilnością ekonomiczną. Te trendy już zmieniają biznes, który coraz bardziej opiera się na wiedzy. Pracownicy, nie tylko w branży wysokich technologii, stają się najważniejszym kapitałem. Firmy muszą się zmieniać, by pozyskać najlepszych i ich motywować. Jak pokazują badania AON Hewitt Najlepsi Pracodawcy 2016, istotne są tu: przywództwo nastawione na ludzi i wyniki, osobiste zaangażowanie przełożonych, autonomia pracowników oraz spójność marek wewnątrz i na zewnątrz oraz stały dialog z pracownikami, by motywacją zarządzać. W cytowanym badaniu AON Hewitt, podsumowującym najlepsze polskie marki, największy wzrost odnotowało wskazanie odnoszące się do CSR – „nasza firma jest społecznie i ekologicznie odpowiedzialna”. Niestety, w Polsce 52% pracowników nie identyfikuje się ze swoją firmą (kilkanaście punktów procentowych mniej niż w UE). Przy rosnącym rynku pracownika jest to bardzo zła informacja dla pracodawców. W tym kontekście CSR staje się coraz ważniejszym obszarem działalności firmy, wzmacniającym atrakcyjność miejsca pracy.

***

Więcej informacji na temat projektu, w ramach którego ukazał się materiał Harvard Business Review Polska, udziela: Małgorzata Sobolewska, e-mail: m.sobolewska@hbrp.pl, kom: 660 552 541

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.