Artykuł ekspercki

Charakter wyzwań sprawił, że niezbędna była szybka, a jednocześnie przemyślana reakcja

30 kwietnia 2020
Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło Prezeski i Prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach,  wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Z Frédéric Faroche, dyrektorem generalnym i prezesem zarządu grupy Veolia w Polsce, rozmawia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Państwa organizacji wywołała pandemia koronawirusa? Jakie są Państwa priorytety?

Druga połowa marca była dla Grupy Veolia w Polsce czasem wyjątkowej mobilizacji. Działania i wysiłki, które podejmowali i podejmują nieprzerwanie wszyscy pracownicy i zarządy w naszych spółkach zasługują na najwyższy szacunek i uznanie.  W tym bardzo trudnym okresie koncentrujemy się na utrzymaniu ciągłości dostaw ciepła i energii elektrycznej dla odbiorców oraz zapewnieniu bezpieczeństwa pracy naszym 4 600 pracownikom w całej Polsce.

Sytuacja w spółkach Grupy Veolia jest stabilna i pod kontrolą, nasze instalacje działają w sposób niezakłócony, wytwarzanie ciepła i energii przebiega w sposób zgodny z planem, podobnie jak świadczenie pozostałych usług.

Nasza sytuacja jest o tyle specyficzna, że zapewniamy usługi, które są kluczowe dla lokalnych społeczności – produkujemy i dostarczamy ciepło, energię oraz wodę. To oznacza, że spoczywa na nas wyjątkowa odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że naszymi klientami jest 109 samorządów i ponad 250 szpitali i placówek opieki medycznej.

A jakie były największe wyzwania w tym obszarze wsparcia pracownic i pracowników? Na czym one polegały?

Charakter wyzwań sprawił, że niezbędna była szybka, a jednocześnie przemyślana reakcja. Aby mieć jak najszerszą perspektywę, we wszystkich spółkach powołaliśmy zespoły kryzysowe, które stale monitorują rozwój wypadków. Wdrożyliśmy plany ciągłości działania przygotowane z myślą o sytuacjach kryzysowych i na bieżąco dostosowujemy je w zależności od potrzeb. Przede wszystkim do minimum ograniczyliśmy personel, który realizuje swoje obowiązki w miejscu pracy. Ten został wyposażony w kompletne zestawy środków ochrony osobistej, obejmujący maski, rękawiczki oraz środki odkażające, a kontakt między zmianami został zminimalizowany. Dodatkowo odwołano lub przełożono w czasie wszystkie prace, które nie są ani pilne, ani związane bezpośrednio z zapewnieniem dostaw energii.

W pozostałych przypadkach praca została zorganizowana zdalnie, z wykorzystaniem szeregu narzędzi cyfrowych.

Dzięki wdrożeniu tych konkretnych, praktycznych rozwiązań, oraz – przede wszystkim –odpowiedzialnej postawie i zaangażowaniu naszych pracowników, funkcjonowanie spółek w Grupie Veolia jest pod kontrolą. Możemy dalej pełnić naszą misję bezpiecznie dostarczając ciepło, energię i wodę bez zakłóceń.

Autorzy

Marzena Strzelczak

Marzena Strzelczak

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stanowisku Dyrektorki Generalnej od października 2014 roku, od sierpnia 2015 roku łączy je z pracą w Zarządzie dotyczącą strategicznego rozwoju organizacji, a od końca 2015 roku odpowiada także za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej.

Ekspertka w zakresie komunikacji i CSR, coach ICC. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych grupach kapitałowych, w branży finansowo-ubezpieczeniowej oraz w sektorze energetycznym m.in. jako menedżerka/dyrektorka ds. komunikacji korporacyjnej, pełnomocniczka Zarządu ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, szefowa zespołu dialogu ze społecznościami lokalnymi, członkini zarządu korporacyjnej fundacji.

Na co dzień koordynuje program Karta Różnorodności i zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów Forum w wyjątkowym gronie kreatywnych indywidualistów, doskonałych również w pracy zespołowej.

Absolwentka polonistyki UW, studiów podyplomowych dotyczących PR, marketingu i CSR w Polsce i za granicą m.in. na Uniwersytecie w Genewie i na Uniwersytecie w Cambridge.

Prywatnie, nie wyobraża sobie życia bez przyjaciół i czytania.