Artykuły eksperckie

30 lipca 2012

Milczący interesariusz

Katarzyna Jędrzejewska

Działalność biznesowa nie odbywa się w próżni, dlatego w różnorodny sposób oddziałuje na otoczenie, m.in. biznesowe, przyrodnicze czy na społeczności lokalne. W niniejszym artykule skupiamy się na podejściu firm do szczególnego interesariusza, jakim jest środowisko naturalne. Szczególnego, ponieważ nie może samo siebie bronić czy przemawiać we własnym imieniu.

9 lutego 2012

Zrównoważony design i architektura

1 lutego 2012 r. w warszawskiej klubokawiarni Resort odbyła się debata pt. „Zrównoważony design i architektura” zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Podczas spotkania zaproszeni goście zastanawiali się nad tym jak zrównoważony design wpływa na społeczeństwo i środowisko, jaka jest rola designera, jakie innowacje czekają tę branżę oraz czy zrównoważona architektura ma szansę stać się obowiązującym standardem.

9 stycznia 2012

CSR dla inwestorów – cykl filmów

Serwis informacyjny 3BL Media przygotował 12 odcinków filmów z cyklu „CSR dla Inwestorów”. Cykl prezentowanych zagadnień ukazuje w jaki sposób społeczna odpowiedzialność biznesu oraz analiza obszarów ESG (środowiska, relacji społecznych oraz ładu korporacyjnego) mają wspływ na podstawową działalność spółek giełdowych oraz decyzji inwestycyjnych.

13 czerwca 2011

Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce – komentarz Izabeli Kwiatkowskiej

Izabela Kwiatkowska

Koncepcja odpowiedzialnego inwestowania polega na uwzględnianiu aspektów związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym w całym procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz w praktykach właścicielskich. Nie chodzi o filantropię, czy też rezygnowanie z maksymalizowania stopy zwrotu na rzecz społeczno – środowiskowego pożytku.

25 sierpnia 2010

Nie tylko zielone! Wszystkie kolory zamówień publicznych czyli konsumenci instytucjonalni i zrównoważony rozwój

Anna Rok

Społeczny i ekologiczny wymiar decyzji konsumenckich, jeszcze niedawno niemal w Polsce niedostrzegany, powoli zaczyna być elementem publicznej debaty. Coraz więcej instytucji angażuje się w kampanie promujące postawy ekologiczne, ale do publicznej świadomości zaczynają przebijać się także kwestie społeczne, związane np. z łamaniem praw pracowniczych czy wyzyskiem producentów z krajów globalnego Południa.

Typ artykułu

Obszar tematyczny