Artykuły eksperckie

7 października 2014

W kierunku CSR 3.0 – debata

O tym, jakie miejsce zajmował odpowiedzialny biznes 25 lat temu oraz, jakie wyzwania stoją obecnie przed koncepcją CSR, rozmawiali uczestnicy debaty organizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Warsaw Press.

2 czerwca 2014

Szmaciany biznes

Joanna Solska

Po katastrofie w fabryce odzieżowej w Bangladeszu świat oburzył się na tamtejsze warunki pracy. Obłudnie i na krótko. Ważne, że na Dalekim Wschodzie jest tanio. Korzystają z tego również polskie firmy.

26 marca 2014

O nieodpowiedzialności i dążeniu do zyksu za wszelką cenę – recenzja książki Drowning in Oi.: BP and Reckless Pursuit of Profit

“Drowning in Oil”* (Loren C. Steffy) nie jest książką o społecznej odpowiedzialności biznesu. Wręcz przeciwnie – to książka o nieodpowiedzialności i dążeniu do zysku za wszelką cenę.

3 grudnia 2013

Czy odpowiedzialne inwestowanie się opłaca?

Adam Grzymisławski

Wśród wielu firm można spotkać opinię, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ang. environmental, social, governance; w skrócie ESG) przekłada się na wzrost wartości spółki. Konsekwentnie, wielu inwestorów, którym przedstawia się ideę zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania (ang. sustainable and responsible investment; w skrócie SRI), wyraża obawę o opłacalność związanych z tym strategii, wprowadzających dodatkowe zmienne do modeli finansowych, używanych przez nich od lat.

18 czerwca 2013

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne – nowa publikacja warta uwagi

„XXI wiek ma być okresem w historii świata charakteryzującym się ogólnym niedoborem czystego powietrza i wody, malejącymi zasobami ropy i brakiem ziemi pod uprawy żywności. W konsekwencji odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są jednymi z istotnych wyzwań współczesnej cywilizacji i nie mogą być obojętne dla uczestników rynków finansowych”. 

Typ artykułu

Obszar tematyczny