Artykuły eksperckie

22 kwietnia 2020

#CSRwPL2019

Marzena Strzelczak, Marta Borowska

2019 rok był w Polsce zdecydowanie rokiem wzrostu świadomości społecznej na temat postępujących zmian klimatycznych. Zmieniła się narracja tekstów poświęconych tym wyzwaniom w większości polskich mediów, które zaczęły używać sformułowania „kryzys klimatyczny”, docierając z przekazem do masowego odbiorcy. Jesteśmy w momencie przełomu, jeśli chodzi o świadomość wyzwań – wrześniowy raport Kantar „Ziemianie atakują” pokazał, że 72% Polaków zgadza się, że „stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań”.

20 kwietnia 2020

Wywiad z Jerzym Kwiecińskim, prezesem zarządu PGNiG

Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło Prezeski i Prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach,  wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Z Jerzym Kwiecińskim, prezesem zarządu PGNiG, rozmawia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

20 kwietnia 2020

Wywiad z Pawłem J. Majewskim, prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło Prezeski i Prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach,  wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Z Pawłem Janem Majewskim, prezesem Zarządu Grupy LOTOS S.A., rozmawia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

17 kwietnia 2020

Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi

Katarzyna Mróz

Kamil Fejfer w swoje książce „O kobiecie pracującej. Dlaczego mniej zarabia, chociaż więcej pracuje”, zwraca się wprost m.in. do mężczyzn, którzy zapewne są w mniejszości czytelników jego tytułu. Zapewnia ich na każdej stronie, że luka płacowa między kobietami i mężczyznami jest faktem. Dokonuje solidnej analizy, w wielu branżach, na różnych stanowiskach. Prosi ich o udział w przemianie społecznej, bez której właśnie ich córki, partnerki, żony i siostry nigdy nie odczują zmiany i wciąż będą borykały się z niesprawiedliwością. To apel, który robi wrażenie podobnie jak historie bohaterek, które nie zostawiają wątpliwości, jak okrutny bywa rynek pracy dla kobiet.

9 kwietnia 2020

Pandemia COVID-19 pokazała, jak ważną rolę do odegrania ma sektor farmaceutyczny

Forum Odpowiedzialnego Biznesu kontynuuje akcję #BiznesReagujeOdpowiedzialnie i zaprosiło Prezeski i Prezesów firm partnerskich FOB do wypowiedzi o zagrożeniach, wyzwaniach i zmianach funkcjonowania biznesu w obliczu pandemii. Z Magdaleną Kruszewską, prezes Sanofi w Polsce, rozmawia Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Typ artykułu

Obszar tematyczny