Artykuły eksperckie

5 maja 2020

Co może zmienić polska transpozycja dyrektywy o work-life balance? Pierwsze komentarze w przestrzeni publicznej, potrzebne polskie rozwiązania

Marzena Strzelczak

Po kilku latach prac Komisja Europejska przyjęła na wiosnę 2019 roku „Dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów”. Jak wyglądały pierwsze komentarze w przestrzeni publicznej, o czym mówią i czy ma to znaczenie dla dalszych losów polskiej transpozycji Dyrektywy? Co mogłaby zmienić na polskim rynku pracy?

30 kwietnia 2020

Odpowiedzialni za społeczność

Karol Krzyczkowski

W 2019 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Warszawie udało nam się przeprowadzić III Ogólnopolskie Badania Wolontariatu Pracowniczego. To jedyne tego typu badanie, które pokazuje, jak działa wolontariat pracowniczy w polskich firmach.

22 kwietnia 2020

#CSRwPL2019

Marzena Strzelczak, Marta Borowska

2019 rok był w Polsce zdecydowanie rokiem wzrostu świadomości społecznej na temat postępujących zmian klimatycznych. Zmieniła się narracja tekstów poświęconych tym wyzwaniom w większości polskich mediów, które zaczęły używać sformułowania „kryzys klimatyczny”, docierając z przekazem do masowego odbiorcy. Jesteśmy w momencie przełomu, jeśli chodzi o świadomość wyzwań – wrześniowy raport Kantar „Ziemianie atakują” pokazał, że 72% Polaków zgadza się, że „stan, w jakim znalazła się Ziemia, jest poważny i wymaga natychmiastowych działań”.

17 kwietnia 2020

Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi

Katarzyna Mróz

Kamil Fejfer w swoje książce „O kobiecie pracującej. Dlaczego mniej zarabia, chociaż więcej pracuje”, zwraca się wprost m.in. do mężczyzn, którzy zapewne są w mniejszości czytelników jego tytułu. Zapewnia ich na każdej stronie, że luka płacowa między kobietami i mężczyznami jest faktem. Dokonuje solidnej analizy, w wielu branżach, na różnych stanowiskach. Prosi ich o udział w przemianie społecznej, bez której właśnie ich córki, partnerki, żony i siostry nigdy nie odczują zmiany i wciąż będą borykały się z niesprawiedliwością. To apel, który robi wrażenie podobnie jak historie bohaterek, które nie zostawiają wątpliwości, jak okrutny bywa rynek pracy dla kobiet.

6 kwietnia 2020

Wolontariat w trakcie pandemii – globalne zasoby wiedzy dla koordynatorów

Karol Krzyczkowski

W ramach walki z koronawirusem wiele narodowych agencji i międzynarodowych organizacji odpowiedzialnych za wolontariat udostępniło zasoby własne i swoich członków. Dzięki dostępowi do internetu my możemy również po nie sięgnąć.

Typ artykułu

Obszar tematyczny