Artykuły eksperckie

10 sierpnia 2010

Polacy w zwierciadle ekologicznym – Komentarz do raportu „Polacy w zwierciadle ekologicznym 2008”

Autor: Konrad Romaniuk, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

Kolejna edycja badań (prowadzonych regularnie, rokrocznie od 16 lat) ,pt. „Polacy w zwierciadle ekologicznym”, przeprowadzonych w kwietniu 2008 na próbie 1136 osób, przez dr. Artura Bołtromiuka oraz mgr. Tadeusza Burgera w Instytucie na rzecz Ekorozwoju dostarcza ciekawych przesłanek o zmianach świadomości ekologicznej Polaków. Struktura raportu obejmuje zagadnienia usystematyzowane w spójną, logiczną całość. Lektura uwag wstępnych oraz charakterystyki próby badawczej, dostarcza informacji wprowadzających, min. definicję świadomości ekologicznej: świadomość ekologiczna jest zespołem informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganiem związków między stanem i charakterem środowiska naturalnego a warunkami i jakością życia człowieka (cyt za T. Burger, Uwagi o świadomości ekologicznej, „Przegląd Powszechny” 1986, nr 12.). Przy czym, mierzyć możemy deklarowaną wiedzę, wrażliwość lub postawy proekologiczne.

2 sierpnia 2010

Cyfrowy aktywizm. Zagrożenie dla biznesu, czy szansa dla CSR?

Autorka: Justyna Szumniak-Samolej, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest często tematem kontrowersyjnym lub traktowanym z przymrużeniem oka. Pojawia się wiele głosów, że CSR jest fikcją, sposobem na powiększenie zysków poprzez podszywanie się pod altruizm. Jednak rozwój technologii komunikacyjnych, a w szczególności Web 2.0, który umożliwia aktywne uczestnictwo użytkowników zapełniających Sieć treściami, powoduje, że firmy i ich działania (również te z zakresu CSR) stają się coraz bardziej „nagie”.

12 lipca 2010

Lekceważone zmowy cenowe

Autor: Robert Sroka, wykładowca etyki biznesu i CSR

Od początku 2010 roku ujawniono w Unii Europejskiej aż cztery duże zmowy cenowe i nałożono kary o łącznej wartości 1,5 mld Euro. W samej Polsce nie jest lepiej. Ten fakt świadczy o tym, że administracja bardzo poważnie podchodzi do tego problemu, broniąc konsumentów.

5 lipca 2010

Kilka słów o CSR i innowacjach

Autorzy: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Jacek Dymowski, Instytut CSR, Values Grupa Firm Doradczych

Określenia takie jak „innowacje” czy „innowacyjna gospodarka” od wielu lat funkcjonują w debatach o biznesie. Nie ulega wątpliwości, że współcześnie firmy osiągają przewagę konkurencyjną dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w sferze produktów, usług, procesów czy zarządzania.

2 lipca 2010

Odpowiedzialny biznes i globalny rozwój: wyzwanie czy szansa dla polskiego sektora prywatnego?

Autor: Paweł Bagiński, ekspert Global Development Research Group

Przepaść rozwojowa pomiędzy krajami Północy i Południa jest od wielu dziesięcioleci jednym z głównych wyzwań globalnych. Jest ona zarówno wyzwaniem samym w sobie, jak i źródłem szeregu problemów pochodnych, do których należy zaliczyć konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, terroryzm, nielegalne migracje, degradację środowiska naturalnego, itp.

Typ artykułu

Obszar tematyczny