Ankieta dla interesariuszy Fundacji Aktywni całe życie

  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach współpracy z Fundacją Aktywni Całe Życie realizuje projekt: Strategia zrównoważonego rozwoju nowym programem Fundacji wzmacniającym działania na rzecz Seniorów mieszkających w Warszawie. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Urzędu M. St. Warszawy.

    Ważnym elementem pracy jest krótka ankieta mająca na celu zbadanie, czy i jakie aktywności w kontekście Seniorów (osób 55+) prowadzą: biznes, instytucje publiczne i inne organizacje, oraz jakie działania są potrzebne lub ważne z Państwa punktu widzenia. Państwa odpowiedzi pomogą w lepszym dopasowaniu działań Fundacji na rzecz aktywnych Seniorów do oczekiwań wszystkich interesariuszy.

    Zachęcamy do wypełnienia ankiety, co powinno zająć Państwu ok. 15-20 minut. Wierzymy, że jej wyniki posłużą wszystkim zainteresowanym działaniami na rzecz osób 55+.

    Jeżeli są państwo zainteresowani otrzymaniem wyników prosimy o podanie swojego adresy e-mail na końcu ankiety.