Ankieta po spotkaniu Karty Różnorodności 2021.03.30

  • Gdzie: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze
  • Gdzie: 1 - bardzo niewygodne, 5 - bardzo wygodne
  • Gdzie: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze
  • Gdzie: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze
  • Gdzie: 1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze