Zwycięzcy II edycji CSR Masters – działaj z Henklem

6 lutego 2018

Zakończyło się głosowanie internautów w konkursie CSR Masters – działaj z Henklem! o grant w wysokości 5000 zł na realizację zgłoszonej inicjatywy walczyło osiem zespołów wyłonionych przez jury. W tegorocznej edycji konkursu firmy Henkel, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najwięcej głosów zdobyły projekty: Reaguj działaj pomagaj, EBEC Challenge Gdańsk oraz SkyBot.

W głosowaniu online oddano łącznie ponad 16 tysięcy głosów, które wyłoniły laureatów.

Przedstawiamy trzy zwycięskie projekty pro-społeczne II edycji konkursu CSR Masters – działaj z Henklem!:

Reaguj działaj pomagaj – celem projektu jest edukacja z zakresu udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zorganizowanie cyklu atrakcyjnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów dla osób w różnym przedziale wiekowym.

EBEC Challenge Gdańsk – środki z projektu zostaną wykorzystane na organizację konkursu inżynierskiego skierowanego do studentów kierunków technicznych Politechniki Gdańskiej. Połączenie wykorzystania teorii z umiejętnością kreatywnego myślenia jest cenioną wartością wśród pracodawców, a uczestnicy będą mieć okazję wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów, rozwiązując praktyczne problemy społeczne.

SkyBot – projekt zakłada budowę robota, którego wprawienie w ruch wymaga wykonywania ćwiczeń fizycznych. Autorzy projektu chcą przekazywać wiedzę z zakresu programowania oraz podstaw elektroniki, a dodatkowo walczyć ze zjawiskiem niskiej aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Laureaci konkursu CSR Masters otrzymają granty w wysokości 5 000 zł na realizację zgłoszonych inicjatyw. Dodatkową nagrodą jest zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami zarządu Henkel Polska, którzy podzielą się z nimi wiedzą i doświadczeniem z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Konkurs „CSR Masters – działaj z Henklem”

Ogólnopolska inicjatywa firmy Henkel skierowana jest do studentów polskich uczelni wyższych. W ramach konkursu uczestnicy przygotowują autorskie projekty o tematyce pro-społecznej, ekologicznej, edukacyjnej lub kulturalnej. Najważniejszy jest cel, czyli stworzenie czegoś dla dobra szerszej społeczności. Program jest okazją dla studentów do zdobycia cennego doświadczenia w planowaniu i zarządzaniu projektem z zakresu społecznej odpowiedzialności. Więcej informacji dotyczących konkursu na stronie: http://csrmasters.pl/

źródło: materiały prasowe firmy