Zrównoważony rozwój wśród tematów Targów TRAKO w Gdańsku

27 września 2017

Podczas największego w Polsce spotkania branży transportu szynowego TRAKO odbyła się debata pt. „Zrównoważony rozwój w kolejowym transporcie towarowym. Od odpowiedzialności społecznej do konkurencyjności”. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a partnerem była firma DB Cargo Polska.

Temat zrównoważonego rozwoju w branży transportowej podjęli uczestnicy debaty zorganizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i DB Cargo Polska podczas drugiego dnia konferencji TRAKO, 27 września w Gdańsku. W trakcie trzech bloków tematycznych paneliści zastanawiali się nad wyzwaniami społecznymi stojącymi przed sektorem kolejowym, postrzeganiem przez kolej społecznej odpowiedzialności biznesu, wpływem sektora na gospodarkę kraju oraz działaniami, jakie podejmuje w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Każda branża może, a nawet powinna dyskutować na temat tego, jak czynić firmy w niej działające bardziej społecznie odpowiedzialnymi, jakie kwestie wydają się najpilniejszymi czy jak wspólnie działać dla Polski, świata, naszej planety. Każda z kolei organizacja w jakimś zakresie oddziałuje na społeczeństwo czy środowisko. Publikowanie raportów CSR, zrównoważonego rozwoju czy na przykład raportów wpływu stanowi wyraz dojrzałości firmy w zakresie wdrażania społecznej odpowiedzialności, a także przybliża funkcjonowanie firmy jej interesariuszom, w tym m.in. pracownikom, klientom czy inwestorom  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, Forum Odpowiedzialnego BiznesuZ tych względów dyskusja podczas konferencji TRAKO, której Forum Odpowiedzialnego Biznesu było organizatorem, wydaje się jeszcze bardziej wartościowa dla branży transportowej – dodaje.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęła dr hab. profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Halina Brdulak. Profesor z kolei przypomina o szczególnej odpowiedzialności branży transportowej za środowisko naturalne:

W związku z rosnącym zanieczyszczeniem środowiska oraz wysycającym się rynkiem pracy zagadnienie zrównoważonego rozwoju nabiera coraz większego znaczenia. W budowaniu świadomości w tym obszarze szczególna rola przypada branży transportowej, która jest odpowiedzialna za ponad 13 proc. zanieczyszczeń w Polsce. Emisja szkodliwych pyłów, generowanych przez transport samochodowy a także zatłoczenie na drogach powodują, że  coraz częściej dyskusje toczą się wokół zwiększenia znaczenia transportu kolejowego w przewozach ładunków i pasażerów.

 

W trakcie spotkania miała miejsce również prezentacja „Analizy wpływu DB Cargo Polska na otoczenie”. Firmę reprezentował prezes Zarządu DB Cargo Polska, Marek Staszek.

Opracowany raport pozwala nam lepiej poznać siebie w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Widzimy jakie są nasze kluczowe obszary oddziaływania oraz jaka jest ich miara. Pozwoli to nam na lepsze zrozumienie całościowej roli grupy w otoczeniu społeczno-ekonomicznym na poziomie krajowym jak i lokalnym – mówi Marek Staszek, prezes Zarządu DB Cargo PolskaLiczę, że nasza transparentność pozwoli na wzmocnienie relacji z naszymi interesariuszami oraz merytoryczny dialog w oparciu o zbiór konkretnych, realnych i wiarygodnych argumentów – dodaje.

 

Źródło: Informacja własna