Znamy laureatów 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

13 czerwca 2019

6 czerwca w Warszawie odbył się finał ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Finaliści, wyłonieni na podstawie etapu online oraz etapu regionalnego, przedstawiło prezentacje na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. Konkurs odbywa się w ramach programu edukacyjnego Liga Odpowiedzialnego Biznesu, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do finału Konkursu zakwalifikowało się pięciu najlepszych uczestników. Zadaniem finałowym było przygotowanie prezentacji na jeden z tematów zaproponowanych przez organizatora:

  1. Cele Zrównoważonego Rozwoju – praktyczne narzędzie dla biznesu czy przykład myślenia życzeniowego?
  2. W jaki sposób efektywne wykorzystanie potencjału pracowników w różnym wieku może budować przewagę konkurencyjną firmy?
  3. Dlaczego i w jaki sposób administracja publiczna powinna prowadzić działania z zakresu społecznej odpowiedzialności?
  4. Odpowiedzialność biznesu za środowisko – w czym się przejawia i jak wiarygodnie prowadzić działania CSR w tym obszarze?

Przedstawione prezentacje cechował wysoki poziom merytoryczny oraz kreatywne podejście. Zwycięzcą 8. edycji Konkursu został Adam Kobryń, student Uniwersytetu Warszawskiego, który nie tylko przedstawił wyzwania stojące przed biznesem w kontekście ochrony środowiska, ale także wskazał rozwiązania, dzięki którym firmy mogą prowadzić swoją działalność w sposób bardziej zrównoważony.

W skład Jury Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2019 weszły: przedstawicielka Opiekuna XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – Maria Krawczyńska (BNP Paribas Bank Polska), przedstawicielka środowiska akademickiego – dr Ewa Jastrzębska (Szkoła Główna Handlowa) oraz przedstawicielka trzeciego sektora – Marta Górska (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Celem Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Konkursie mogą brać udział studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.