Znamy finalistów Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR 2020

29 kwietnia 2020

2 kwietnia  blisko 150 osób, wzięło udział w II etapie online Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR. Drugi etap składał się z pytań zamkniętych i otwartych. Organizatorzy konkursu wyłonili 5 finalistów.

Do finału zakwalifikowali się (maksymalna liczba punktów do uzyskania to 40 pkt):

1. Piotr Żyta – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – uzyskał 40 pkt
2. Magdalena Zając – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – uzyskała 39,5pkt
3. Michał Oręziak – LO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie – uzyskał 39 pkt
4. Artur Nalepko – Politechnika Warszawska – uzyskał 38,5 pkt
5. Katarzyna Świerczek – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – uzyskała 38,5

Finał Konkursu CSR odbędzie się 4 czerwca 2020 roku.Zadaniem finalistów/ek będzie przedstawienie  przygotowanej przez siebie prezentacji na temat wybrany przez przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizatora konkursu. Prezentacja w formie online odbywać się będzie przed  Jury Konkursu CSR.

***

Celem Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W Konkursie mogą brać udział studenci i studentki oraz uczniowie i uczennice szkół średnich, którzy nie ukończyli 26 roku życia.

Konkurs CSR mobilizuje do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.