Zielone kredyty od BNP Paribas

20 listopada 2020

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

Bank BNP Paribas poinformował, że wartość finansowania udzielonego przez niego na różnego rodzaju projekty ekologiczne przekroczyła już 1,5 mld zł. Co więcej, akcja kredytowa związana z zielonymi inwestycjami przyspiesza: dwie trzecie z podanej kwoty to finansowanie z trzech ostatnich lat.

Jak mówi Adam Hirny, dyrektor biura ds. międzynarodowych instytucji finansowych i programów zrównoważonego rozwoju w BNP Paribas, jedną z pierwszych większych inicjatyw w tym zakresie była współpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w ramach programu PolSEFF. W ramach tego programu sektor finansowy udzielił kredytów i leasingu dla przedsiębiorstw o wartości przekraczającej 185 mln euro, finansując ponad 2 tys. projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej (m.in. termomodernizacja budynków oraz wymiana energochłonnych maszyn i urządzeń na bardziej efektywne).

Jak wylicza Hirny, łączne oszczędności energii wygenerowane w wyniku wspieranych przez BNP inwestycji osiągnęły poziom 342,843 megawatogodzin rocznie. Tym samym co roku udaje się unikać emisji 102 tys. ton CO2.

źródło: green – news.pl