„Zielona rewolucja” – dodatek tematyczny Gazety Wyborczej

13 grudnia 2019

14 grudnia w Gazecie Wyborczej ukaże się edukacyjna publikacja pt. „Zielona Rewolucja”, stworzona przez Medical Media Solutions. Partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Bez wątpienia wzrasta świadomość biznesu w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne. (…) Biznes musi mieć więc własną odpowiedź na wyzwania społeczne i środowiskowe – komentuje w artykule wprowadzającym Agnieszka Siarkiewicz z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Materiał prezentuje przykłady dobrych praktyk oraz inspiracji związanych ze środowiskową odpowiedzialnością biznesu. Przeanalizowane są m.in. działania firmy Henkel. W artykule wypunktowany zostaje zakres podjętych przez firmę zobowiązań i oceniona postawa wobec wyzwania, jakim jest problematyka plastiku. Wydawnictwo jest również odpowiedzią na pytania kierowanie do producentów np. na temat znaku Fairtrade – co kryje się za jego ideą i dlaczego tak ważny jest dla konsumentów. Zawiera również eko-przewodnik, a na jego łamach głos zabierają eksperci omawiający wyzwania, jakie stawia przed wszystkimi potrzeba zielonej rewolucji.

Zapraszamy do lektury online >>

Źródło: Materiały prasowe