Zespół do spraw Zrównoważonego Rozwoju i CSR zainaugurował działania

28 czerwca 2018

19 czerwca w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Posiedzenie zostało zwołane na zaproszenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – Jerzego Kwiecińskiego. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest jedną z organizacji członkowskich Zespołu.

Celem Zespołu jest wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju poprzez upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility, CSR), a jego powołanie ma zapewnić kontynuację debaty na temat istoty CSR dla nowoczesnej i odpowiedzialnej gospodarki.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, strony społecznej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych i sektorowych, środowiska naukowego i akademickiego oraz organizacji pozarządowych. Jedną z organizacji członkowskich jest także Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ważne, aby działania CSR docierały do ludzi – powiedział Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, otwierając spotkanie

W posiedzeniu Zespołu wzięła również udział Pani Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która zwróciła uwagę na coraz większe znaczenie polityki CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Następnie uczestnicy posiedzenia mieli okazję wysłuchać prezentacji na temat dotychczasowych efektów realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

W drugiej części spotkania, członkowie Zespołu dyskutowali wstępnie na temat kierunków prac Zespołu oraz jego grup roboczych, które będą powoływane na potrzeby realizacji konkretnego zadania. Członkowie Zespołu zostali poproszeni o zgłaszanie do końca czerwca br. propozycji utworzenia grup roboczych, zgłoszenia udziału  w pracach grupy oraz tematów wraz z określeniem rezultatów ich pracy w grupie.

źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 

zdjęcie: http://www.miir.gov.pl