Zakończyła się 14. edycja Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

28 czerwca 2018

Zjazd w siedzibie ERGO Hestia w Sopocie zakończył czternastą odsłonę Ligi Odpowiedzialnego Biznesu, programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna edycja oparta była o cztery ścieżki edukacyjne, podczas których swoją wiedzę o CSR pogłębiało 20 Ambasadorów i Ambasadorek CSR z 14 uczelni z całej Polski. W ramach programu uczestnicy zrealizowali 43 projekty i dotarli do 2 240 bezpośrednich odbiorców.

Gospodarzem pierwszego spotkania było Orange Polska, Opiekun ścieżki „Zrównoważony rozwój”. Drugi zjazd odbył się w siedzibie firmy Henkel, a jego tematem przewodnim była „Komunikacja a CSR”. Z kolei „Zarządzaniu a CSR” poświęcony był majowy zjazd w Banku BGŻ BNP Paribas. Czwarte, ostatnie spotkanie pod hasłem „Miejsce pracy a CSR” odbyło się w Sopocie w siedzibie ERGO Hestia. Ambasadorzy CSR wzięli także udział w trzech „Podwieczorkach przy CSR”, w ramach których spotkali się z Krzysztofem Kaczmarem, prezesem Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym, Agnieszką Krajnik, koordynatorem ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w Provident Polska oraz Anną Miazgą, koordynatorką ds. CSR w LPP. Uczestnicy programu odwiedzili także Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

W trakcie 14. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Ambasadorzy CSR zorganizowali wiele inicjatyw promujących tematykę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Wśród nich można wymienić na przykład projekt „Odpowiedzialna organizacja” – cykl warsztatów o CSR adresowany do organizacji studenckich oraz kół naukowych, które chciałaby działać zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności. W projektach Ambasadorów CSR 14. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu wzięło udział łącznie 2 240 bezpośrednich odbiorców.

Tytuł najlepszego Ambasadora CSR 14. edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu przypadł Rafałowi Krzynowkowi (Uniwersytet Gdański). Wyróżnienia otrzymały także Maria Patynowska (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Angelika Kantor (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz Joanna Paprzycka (Uniwersytet Łódzki). Wszyscy Ambasadorzy zgodnie stwierdzili, że uczestnictwo w programie dało im unikalną szansę zdobycia wiedzy na temat teoretycznych, jak i praktycznych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opiekunowie ścieżek: BGŻ BNP Paribas | Henkel | ERGO Hestia | Orange Polska

Patronat honorowy:  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patroni medialni: odpowiedzialnybiznes.pl; be-navigator.pl; eurostudent.pl; studentnews.pl; kampaniespoleczne.pl