XXI edycja konkursu „Dobroczyńca Roku”

12 stycznia 2018

Wystartowała dwudziesta pierwsza edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Od 3 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 5 lutego 2018 r. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystej Gali Finałowej. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest patronem konkursu.

Firmy mogą zgłaszać się samodzielnie w kategoriach:

  • Strategia społecznego zaangażowania
  • Wolontariat pracowniczy
  • Innowacje dla społeczności

Organizacje mogą zgłaszać firmy, które wsparły ich działania w kategoriach:

  • Projekt społeczny
  • Innowacje dla społeczności
  • Zaangażowanie lokalne

i fundacje korporacyjne w kategorii:

  • Projekt społeczny fundacji korporacyjnej

W poprzednich latach istniała możliwość zgłaszania wniosków w kategorii „Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu”. W edycji 2018 organizatorzy zdecydowali się zastąpić ją „Innowacjami dla społeczności”. Nagroda zostanie przyznana za innowacyjne stosowanie rozwiązań telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych form nowych technologii (medycznych, ekologicznych, inżynieryjnych) we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Kolejną nowością edycji 2018 jest odwołanie do Celów Zrównoważonego Rozwoju. Siedemnaście wzajemnie przenikających się i uzupełniających postulatów, uzgodnionych przez przedstawicieli państw członkowskich ONZ, biznesu, licznych instytucji i organizacji to plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, umocnienia pokoju i wolności na świecie. Organizatorzy Konkursu Dobroczyńca Roku chcą nagradzać te firmy, które uwzględniają Cele Zrównoważonego Rozwoju w swoich działaniach.

Źródło: materiały prasowe organizatora.