XIV edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

14 maja 2019

Celem konkursu organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego jest podnoszenie i promowanie wiedzy z zakresu etyki biznesu, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego wśród młodych ludzi, wkraczających na rynek pracy, a jednocześnie umacnianie postaw etycznych w biznesie i życiu codziennym. Patronatem honorowym inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych ,autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, MBA, podyplomowych lub inżynierskich,które zostały obronione nie wcześniej niż w 2016 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

– etyka biznesu,
– zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
– ład korporacyjny,
– innowacyjność społeczna w gospodarce,
– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym.

Jak zgłosić pracę?

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres konkurs@kpf.pl i powinno ono zawierać:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony www.kpf.pl)
– skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy,
– egzemplarz zgłaszanej pracy i streszczenie w wersji elektronicznej.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2019 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.
Konkurs jako jeden z trzech projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2018 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce