Wręczono nagrody w XVIII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

12 lutego 2018

6 lutego 2018 r. w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie – w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w XVIII edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, z udziałem Marzeny Strzelczak, dyrektorki i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej zarządzaniu wiekiem.W konkursie zostały wyróżnione m.in. Veolia i Cemex Polska, partnerzy FOB.

Pełna lista laureatów:

DPD Polska Sp. z o.o. Złota Statuetka i tytuł LIDERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI w 2017 r. za wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi
SITECH Sp. z o.o. Bursztynowa Statuetka za efektywność procesów zzl
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Bursztynowa Statuetka za kształtowanie kultury organizacyjnej
EmiTel Sp. z o.o. Wyróżnienie za kompleksowy program rozwoju Kapitału Ludzkiego
CEMEX Polska Sp. z o.o. Wyróżnienie za  model kształtowania stosunków pracy
Veolia Energia Polska S.A. Wyróżnienie za  strategię zarządzania wiekiem
Grupa Rödl & Partner Wyróżnienie za  budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru
ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. Wyróżnienie za systematyczne doskonalenie zzl
CIECH S.A. (Grupa CIECH) Wyróżnienie za systematyczne doskonalenie zzl
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wyróżnienie za  doskonalenie procesów zarządzania zzl
Lubuski Urząd Wojewódzki Wyróżnienie za rozwój Kapitału Ludzkiego
Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. Certyfikat „Profesjonalne ZZL”
GRUPA AZOTY S.A. Certyfikat „Profesjonalne ZZL”
Orbis S.A. Certyfikat „Profesjonalne ZZL”
Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego  w Warszawie Certyfikat „Profesjonalne ZZL”

W uroczystości oprócz Laureatów wzięli udział przedstawiciele Rady Konkursu, Kapituły Nagrody, Komitetu Oceniającego, Zespołu Audytorów. Gościem honorowym była Pani Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które Konkurs objęło
patronatem honorowym. Uczestniczyli także przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, którego program edukacji ekonomicznej od lat jest wsparciem dla kolejnych edycji Konkursu Lider ZZL.
Podsumowując wyniki bieżącej edycji Przewodniczący Kapituły Nagrody, prof. dr hab. Aleksy Pocztowski podkreślał wyjątkowy charakter Konkursu – obszerna ankieta odnosząca się do wszystkich aspektów zzl w firmie, audyt oraz ocena największego przedsięwzięcia zzl w minionym roku są podstawą wnikliwej oceny. W Konkursie oceny były wyjątkowo wysokie i wyrównane, co świadczy o bardzo wysokim i stale rosnącym poziomie rozwiązań w sferze zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Oficjalną część uroczystości poprzedziła część merytoryczna – seminarium na temat : „Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie”. Uczestnicy wysłuchali dwóch prezentacji: Wyzwania dla HRM z perspektywy rynku pracy – prof. UW dr hab. Jacka Męciny, Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan oraz Zarządzanie wiekiem, a sposoby komunikacji w Orange – Grzegorza Steinke – Dyrektora Komunikacji Wewnętrznej i Wizerunku Pracodawcy Orange S.A., a następnie uczestniczyli w dyskusji panelowej moderowanej przez prof. UŁ dr hab. Bogusława Urbaniak z Uniwersytetu Łódzkiego. Wśród panelistów była także Marzena Strzelczak – Dyrektorka Generalna – Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

źródło: materiały organizatorów