World Climate Summit – The Investment COP już 11 i 12 grudnia w Katowicach

5 grudnia 2018

W Katowicach, jeszcze do 14 grudnia, przywódcy i eksperci z całego świata, będą dyskutowali na temat działań, które należy podjąć, aby skutecznie realizować postanowienia Porozumienia Paryskiego z 2015 roku. Szczyt Klimatyczny COP24 to kluczowe spotkanie zarówno z perspektywy politycznej, jak i biznesowej, więc przy okazji konferencji w Katowicach odbywają się wydarzenia towarzyszące. Jednym z takich wydarzeń – skierowanych do biznesu – jest World Climate Summit Investment COP, organizowany w dniach 11-12 grudnia w Katowicach przez World Climate Ltd., UNDP, IRENA. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest jego partnerem.

World Climate Summit – Investment COP towarzyszy tegorocznemu Szczytowi Klimatycznemu i odbywać się będzie w dniach 11-12 grudnia br. w Vienna House Easy Angelo w Katowicach. To dwudniowe spotkanie stanowić będzie uzupełnienie negocjacji klimatycznych, odnoszących się do „Ramowej konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” (UNFCCC) oraz „Global Climate Action Agenda”. Ma być miejscem identyfikacji nowych możliwości inwestycyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako największa i najdłużej działająca organizacja w Polsce, zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, została partnerem tego wydarzenia.

Na uczestników czekają wykłady, dyskusje panelowe i prezentacje dotyczące celów klimatycznych. Wśród podejmowanych tematów znajdują się m.in.: innowacje (tytuł panelu: Creating the Right Policy Environment for Deployment of Innovations and Business-Driven Solutions), elektromobilność (Accelerating E-Mobility Infrastructure Plans and Implementation Across Europe) czy rola biznesu (Accelerating on-the-ground deployment of climate actions by crowding-in private sector actors). Pełny program spotkania dostępny jest na stronie: http://worldclimatesummit.org/programme/.

Celem organizatorów jest również przybliżenie nowej inicjatywy – Climate Investment Platform (CIP). Podczas Investment COP odbędzie się prezentacja platformy. Ma służyć krajom, regionom, miastom, inwestorom i firmom w zidentyfikowaniu nowych technologii i możliwości inwestycyjnych w celu przyspieszenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele kadry kierowniczej instytucji finansowych (w tym banków i funduszy inwestycyjnych), prezesi, decydenci szukający możliwości biznesowych i partnerskich, a także publiczni, prywatni inwestorzy, przywódcy rządowi, negocjatorzy, eksperci (np. z dziedziny nowych technologii i środowiska naturalnego).

World Climate Summit – Investment COP odbywać się będzie w języku angielskim. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: http://worldclimatesummit.org/register/.

Ulotka Investment COP – http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/11/2018.Katowice_Factsheet_WCL.pdf

***

World Climate Summit – Investment COP to największa i najlepiej zintegrowana platforma dla biznesowych i inwestycyjnych rozwiązań klimatycznych. Rozwijana od 8 lat w ramach World Climate Summit podczas kolejnych edycji COP. Tegorocznymi organizatorami są: World Climate Ltd. (www.wclimate.com), UNDP (www.undp.org ), IRENA (www.irena.org).

źródło: informacja własna