„Wiem, że warto się uczyć” – stypendialny program Henkel Polska i Fundacji Polki Mogą Wszystko

12 lipca 2019

Dotyczy firmy: Henkel Polska,

Henkel Polska i Fundacja Polki Mogą Wszystko inicjują już 12-stą edycję programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia naukowe wychowankom domów dziecka oraz podopiecznym rodzin zastępczych. W tegorocznej edycji zostanie przyznanych 27 stypendiów.

Szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych oceniane są jako niższe, niż ich rówieśników pozostających pod stałą opieką rodziny. Dlatego też nadrzędnym celem programu „Wiem, że warto się uczyć” jest zmniejszanie nierówności w zakresie dostępu do edukacji.

O 27 stypendiów w tegorocznej edycji programu „Wiem, że warto się uczyć” ubiegać się mogą wychowankowie domów dziecka oraz podopieczni rodzin zastępczych, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz zdali egzamin ośmioklasisty. Roczne wsparcie dla każdego dziecka to kwota 2400 zł. Otrzymane środki uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na dofinansowanie zakupu komputera, książek i słowników, udział w kursach językowych czy pokrycie wydatków związanych z rozwojem swoich zainteresowań.

Fundacja Polki Mogą Wszystko (do niedawna Fundacja Przyjaciółka) realizuje Program Stypendialny „Wiem, że warto się uczyć” we współpracy z Henkel Polska od 2005 roku. Na stypendia dla 325 wychowanków domów dziecka z całej Polski Henkel przekazał już łączną kwotę 437 tysięcy złotych.

– Wychowankowie domów dziecka czy rodzin zastępczych są równie utalentowani jak ich rówieśnicy, często jednak nie mają tych samych szans na rozwój. Realizując program „Wiem, że warto się uczyć” dokładamy naszą cegiełkę do poprawy sytuacji uczniów mniej uprzywilejowanych. Dajemy im możliwość realizowania swoich pasji, rozwoju nowych umiejętności i odkrywania drzemiącego w nich potencjału. Wierzymy, że dzięki temu wsparciu będą mogli kontynuować naukę i wybrać ścieżkę kariery dopasowaną do ich kompetencji i zainteresowań – powiedziała Dorota Strosznajder, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej oraz pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej Henkel Polska.

Źródło: mat. pras.