Walka o klimat – dodatek do Rzeczpospolitej na COP24 pod patronatem FOBu

3 grudnia 2018

Z okazji rozpoczynającego się własnie w Katowicach Szczytu Klimatycznego COP24, Rzeczpospolita wydała specjalny dodatek poświęcony przeciwdziałaniom zmianom klimatu. Publikacja, która będzie dystrybuowana m.in. wśród uczestników objęta została patronatem m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte i Centrum UNEP/GRID Warszawa.

„Walka o klimat” – w dodatku pod takim tytułem redaktorzy dziennika Rzeczpospolita zebrali kilkanaście artykułów specjalistów z różnych dziedzin, poświęconych zmianom klimatu i sposobom na ich powstrzymanie. Skupiono się przede wszystkim nowych, niezbędnych do wprowadzenia i rozwinięcia trendach w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem tematu gospodarki w obiegu zamkniętym. Nie zabrakło też tekstów poświęconych raportowi IPCC, problemowi marnowania żywności i pozostałym wyzwaniom, które stoją nie tylko przed biznesem, ale też decydentami i wszystkimi obywatelami.

Jeden z artykułów pt. „Walka o klimat – wyzwania” napisała także Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna, członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu:

Kluczowe 1,5 st. C

Dyskusje o globalnych szansach i wyzwaniach klimatycznych będą się w tym roku toczyły już po raz trzeci w Polsce. Jednym z najczęściej przywoływanych dokumentów będzie z pewnością publikacja, która ukazała się w pierwszych dniach października. Raport, przygotowany przez blisko 100 ekspertów, na bazie kilku tysięcy prac, po uwzględnieniu kilkudziesięciu tysięcy komentarzy ekspertów i przedstawicieli rządów. Pokazujący działania konieczne, by ograniczyć wzrost temperatur do 1,5 st. C (już nie 2 st., jak wcześniej proponowano) i ochronić Ziemię przed potencjalnie katastrofalnymi skutkami zmian klimatycznych. Zmian, które bardzo realnie wpływają na życie ludzi ze względów środowiskowych, ale też mają negatywne efekty społeczne i ekonomiczne. Związane z migracjami, konfliktami wywołanymi suszami, powodziami, pożarami czy też – przykład może nam najbliższy – chorobami wywołanymi złą jakością powietrza.

Czytaj cały tekst >>

Wybrane artykuły dostępne są także w wersji online, zachęcamy jednak do zapoznania się ze wszystkimi tekstami i pobrania publikacji w wersji pdf

Pobierz dodatek „Walka o klimat” (pdf) >>

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu partnerem World Climate Summit -The Investment COP podczas tegorocznego Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach

World Climate Summit – Investment COP towarzyszy tegorocznemu Szczytowi Klimatycznemu i odbywać się będzie w dniach 11-12 grudnia br. w Vienna House Easy Angelo w Katowicach. To dwudniowe spotkanie stanowić będzie uzupełnienie negocjacji klimatycznych, odnoszących się do „Ramowej konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” (UNFCCC) oraz „Global Climate Action Agenda”. Ma być miejscem identyfikacji nowych możliwości inwestycyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie zmianom klimatu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako największa i najdłużej działająca organizacja w Polsce, zajmująca się społeczną odpowiedzialnością biznesu, została partnerem tego wydarzenia.

– Budowanie świata w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania biznesu i współpracy na różnych polach. Kwestie środowiskowe należą do jednych z najpilniejszych wyzwań globalnych. Biznesowi przywódcy mogą, a nawet powinni być liderami pozytywnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Poprzez zaangażowanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w World Climate Summit Investment COP chcemy wspierać przedstawicieli biznesu, a także międzynarodowe gremia w osiąganiu postanowień konferencji klimatycznej – mówi Dominika Bettman, pezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Celem organizatorów jest również przybliżenie nowej inicjatywy – Climate Investment Platform (CIP). Podczas Investment COP odbędzie się prezentacja platformy. Ma służyć krajom, regionom, miastom, inwestorom i firmom w zidentyfikowaniu nowych technologii i możliwości inwestycyjnych w celu przyspieszenia transformacji do gospodarki niskoemisyjnej.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele kadry kierowniczej instytucji finansowych (w tym banków i funduszy inwestycyjnych), prezesi, decydenci szukający możliwości biznesowych i partnerskich, a także publiczni, prywatni inwestorzy, przywódcy rządowi, negocjatorzy, eksperci (np. z dziedziny nowych technologii i środowiska naturalnego).

– Z World Climate Ltd. współpracujemy również przy organizacji kolejnego spotkania Rady Odpowiedzialnego Przywództwa w ramach World Climate Summit Investment COP. Uznaliśmy, że wydarzenie towarzyszące COP24 w Katowicach będzie właściwym momentem na spotkanie liderów firm partnerskich naszej organizacji, a tym samym podkreślenie znaczenia odpowiedzialnego przywództwa dla współczesnych wyzwań dotyczących kwestii środowiskowych – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

***

źródło: informacja własna