W P&G wolontariat szyją na miarę pracowników

14 czerwca 2018

W 2018 roku firma P&G, partner Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaangażowała 130 pracowników w wolontariat pracowniczy. Chętni mogli zgłosić swoje autorskie projekty, sadzić drzewa w Tygodniu Ziemi lub włączyć się w pomoc osobom potrzebującym, żyjącym w trudnych warunkach mieszkaniowych. Już od ponad 180 lat, marki i pracownicy P&G dostarczają produkty poprawiające jakość życia ludziom na całym świecie. Dlatego też w swoich działaniach społecznych firma skupia się na poprawie jakości warunków mieszkaniowych osób i rodzin w potrzebie współpracując w tym zakresie m.in. z Fundacją Habitat for Humanity.

P&G to jedna z największych międzynarodowych firm FMCG, producent takich marek jak Always®, Head & Shoulders® i Pampers®. Wykorzystując swój globalny potencjał firma postanowiła nawiązać w 2013 roku współpracę z Habitat for Humanity w kilkunastu krajach, w tym również w Polsce. W ramach globalnego partnerstwa z siecią organizacji dobroczynnych Habitat for Humanity, firma tworzy warunki dla wolontariuszy, aby angażowali się w realizację prac remontowych na rzecz osób i rodzin w potrzebie oraz współfinansuje te remonty, przekazując na ich rzecz środki finansowe. Przez te wszystkie lata, tysiące wolontariuszy P&G z całego świata pomogło potrzebującym w trudnych warunkach mieszkaniowych.

– Choć mogłoby się wydawać, że w Polsce złe warunki mieszkaniowe to nie jest aż taki duży problem, to nadal ok. 14% społeczeństwa żyje w warunkach odbiegających od tzw. podstawowych standardów – pod tym względem jesteśmy na szarym końcu europejskich statystyk. Celem Habitat for Humanity Poland jest zapewnianie rodzinom w potrzebie godnych warunków do życia. Współpraca z różnymi Partnerami, w tym również długoletnia współpraca z P&G, sprawia, że możemy pomagać większej liczbie potrzebujących.– tłumaczy Magdalena Ruszkowska-Cieślak, Prezes Zarządu Habitat for Humanity Poland. 

W ramach tegorocznej współpracy, na początku czerwca firma wyremontowała dwa lokale w Warszawie, lada dzień wolontariusze rozpoczną prace w mieszkaniu w Łodzi, w którym dzięki remontowi zamieszka mama z czwórką dzieci. Pracownicy na czas wolontariatu otrzymują dzień wolny, przechodzą szkolenie BHP i otrzymują wszystkie potrzebne sprzęty i materiały remontowe. Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na stanowisko czy staż w firmie, jeżeli tylko dobrowolnie chce poświęcić swój czas drugiemu człowiekowi.

Co roku do akcji zapraszany jest wyjątkowy ambasador, który razem z pracownikami P&G remontuje mieszkania wytypowane przez Fundację Habitat for Humanity Poland. W tym roku, do projektu zaproszono Paulinę Sykut Jeżynę, która już od dawna angażuje się w różne akcje społeczne i charytatywne.

– Bardzo się cieszę, że zostałam zaproszona do tegorocznej akcji P&G i Habitat for Humanity. Głęboko wierzę, że rodziny, którym pomagamy otrzymują coś więcej niż tylko nowe mieszkanie. Pokazujemy osobom w ciężkiej sytuacji materialnej, że wokół nich są ludzie, którzy przejmują się ich losem i chcą im pomagać. Wolontariat to bardzo piękna forma pomocy innym. Poświęcając swój czas, możemy zupełnie odmienić czyjeś życie. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się angażować w wolontariat, bo to pozwoli zwiększyć skalę niesionej pomocy. – dodaje Paulina Sykut Jeżyna.

Firma P&G dostrzega wiele korzyści z angażowania się w działania społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego też poszerzono opcje wolontariatu dla pracowników. Oprócz udziału w programie prowadzonym z Habitat for Humanity, chętni mogą też zaangażować się w firmowe akcje społeczno-charytatywne, bądź zaproponować własny projekt. W ten sposób, P&G może lepiej odpowiadać na potrzeby różnorodnych interesariuszy – społeczności lokalnych, czy organizacji pozarządowych.

– Jedną z wartości P&G jest różnorodność. Nasi pracownicy tworzą silnie zróżnicowaną społeczność. Każdy z nich jest wyjątkowy, wielu angażuje się w rozwiązanie różnych problemów społecznych. . Dlatego właśnie, tworzymy różne możliwości w ramach naszego wolontariatu pracowniczego. Mianownikiem tych wszystkich działań, tak samo jak naszych marek, jest poprawa jakości życia – wskazuje Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej na Europę Centralną w P&G.

W maju tego roku pracownicy P&G mieli okazję włączyć się w obchody Tygodnia Ziemi. Hasło tegorocznej akcji „Zrównoważona konsumpcja, nasza ambicja, nasza przyszłość” nawiązywało do tego, że odpowiedzialność za dbanie o środowisko ponosimy wszyscy. Grupa wolontariuszy P&G posadziła drzewka i oczyściła plac zabaw na warszawskim Targówku.

– Jesteśmy przekonani, że firmy mogą być siłą zmieniającą świat na lepsze. Jako globalny obywatel korporacyjny, tak właśnie staramy się postępować. Wolontariat pracowniczy pomaga nam razem zmieniać świat na lepsze i to jest jego największa siła. Jeżeli przy tym możemy zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję naszych pracowników? Będzie to dla nas tym większą wartością! – podsumowuje Małgorzata Mejer, Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej na Europę Centralną w P&G.

Dla tych pracowników, którzy chcieli sprawdzić się i zrealizować własny pomysł, P&G uruchomiło program grantowy. Chętni, którzy chcieli się do niego zgłosić, musieli przedstawić plan projektu angażującego wolontariuszy i budżet na te działania. W sumie, w takiej formuje zrealizowano w ostatnim roku  8 projektów.  Część z nich poświęconych było edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, inne dotyczyły sportu, czy rozwoju społeczności lokalnych.. Pracownicy P&G pomogli również w lepszym zagospodarowaniu terenów zielonych i uruchomieniu świetlicy osiedlowej.

źródło: materiały prasowe firmy