Uruchomiono Fundusz Dostępności

9 października 2019

Dotyczy firmy: Bank Gospodarstwa Krajowego,

Od 4 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o pomoc w finansowaniu inwestycji, których celem jest poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako podmiot zarządzający środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności, ogłosił nabór wniosków o udzielenie wsparcia, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności w szczególności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej.

Łączna kwota środków z Funduszu Dostępności przeznaczona na pożyczki w 2019 r. wynosi 43 mln zł.

Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj >>>

Źródło: inf. pras.