Ukazały się nowe standardy raportowania GRI

19 października 2016

Global Reporting Initiative przedstawił zestaw Standardów GRI (GRI Standards). Nowa odsłona w porównaniu z poprzednimi Wytycznymi G4 ma być bardziej zrozumiała, lepiej ustrukturyzowana oraz łatwiejsza w użytkowaniu, zwłaszcza w przypadku firm/organizacji początkujących w zakresie raportowania społecznego.

Standardy są dostępne na stronie: www.globalreporting.org/standards

Pobierz z Bazy Wiedzy o CSR

Zestaw Standardów GRI składa się z 3 uniwersalnych standardów (universal standards) – Informacje Podstawowe (Foundation, GRI 101) , Wskaźniki profilowe (General Disclousers, GRI 102), Podejście do zarządzania (Management Approach, GRI 103) oraz 33 szczegółowe wskaźniki tematyczne (topic-specific Standards), ułożone w serie: Ekonomiczną (Ekonomic, GRI 200), Środowiskową (Environmental, 300) i Społeczną (Social, GRI 400).

grafika-standard-gri

Źródło: www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center

Użycie Standardów GRI jest możliwe już przy przygotowywaniu raportu społecznego za rok 2016, zaś Wytyczne G4 przestaną obowiązywać z dniem 1 lipca 2018. Standardów można używać w całości, ale organizacja może również  użyć tylko wybranych Standardów GRI lub nawet części ich zawartości, aby zaraportować odpowiednie, specyficzne informacje, oparte o istotne kwestie (ang. materiality issues). – Zwiększa to elastyczność korzystania ze Standardów, a tym samym mogą one stać się bardziej pomocne np. przy ujawnianiu wybranych informacji niefinansowych, dając możliwość porównywania firm pomiędzy sobą. Standardy GRI są ważnym międzynarodowym dokumentem, istotnie wspierającym rozwój raportowania społecznego – komentuje Mirella Panek-Owsiańska prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jedynego w Polsce członka GRI Gold Community.

Znacząca większość wskaźników z G4 została niemal dokładnie przeniesiona do Standardów, w kilku przypadkach uzupełniona o pewne wyjaśnienia czy dodatkowe wskazówki dla raportujących. Zestawienie zmian w porównaniu do Wytycznych G4 można znaleźć TUTAJ.

Ponadto, obowiązkowe będzie informowanie GRI o każdorazowym użyciu Standardów lub ich części.

Standardy GRI zostały wypracowane przez Global Sustainability Standard Board (GSSB) – stworzone przez Global Reporting Initative w tym właśnie celu. Proces wypracowywania Standardów, którego początki sięgają 2015 roku, uwzględniał konsultacje z interesariuszami poprzez pogłębione warsztaty na całym świecie oraz otwarcie dokumentu na uwagi i komentarze do końca lipca 2016. Był on także w pełni transparentny, a wszelkie materiały związane z pracami GSSB są publicznie dostępne.

Standardy GRI stanowią globalnie dostępne wskazówki do publicznego raportowania szerokiej gamy ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wpływów.  Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju w oparciu o Standardy dostarcza informacji o pozytywnym bądź negatywnym wkładzie danej organizacji w to zagadnienie.  Standardy są dokumentem będącym docelowo następcą Wytycznych GRI dotyczących sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines), obecnie w wersji G4 –  najpopularniejszych na świecie zasad raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Obie wersje zostały przygotowane przez niezależną międzynarodową organizację Global Reporting Initiative (GRI). Więcej na stronie: www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 10 lat współorganizuje konkurs Raporty Społeczne. W 2014 roku dołączyło do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). Pod adresem: odpowiedzialnybiznes.pl/informacje/reportingliveblog, prowadzi liveblog poświęcony zagadnieniu raportowania społecznego. Oprócz tego organizuje wydarzenia na ten temat i wydaje publikacje, w tym jedną z najlepiej ukazujących zagadnienie: Wspólna odpowiedzialność. Rola raportowania społecznego” (link: odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/wspolna-odpowiedzialnosc-rola-raportowania-spolecznego-nowa-publikacja-fob).

Źródło: Informacja własna