Tworzymy wspólną wartość – nowy raport społecznej odpowiedzialności Grupy VELUX w Polsce

14 sierpnia 2020

Dotyczy firmy: Grupa Velux,

Grupa VELUX w Polsce opublikowała najnowszy raport społecznej odpowiedzialności, który pokazuje jej wpływ na cztery kluczowe obszary oddziaływania – pracowników, społeczeństwo, środowisko i gospodarkę w latach 2018-2019. Ponadto publikacja podkreśla znaczenie budowania wartości dodanej przez działania firmy. Prezentuje również szereg faktów i liczby odzwierciedlających jej społeczne i gospodarcze zaangażowanie w ciągu 30 lat działalności w Polsce.

Najnowszy raport „Tworzymy wspólną wartość” to już trzecia publikacja podsumowująca działania z zakresu wpływu społecznego i środowiskowego Grupy VELUX i spółek siostrzanych w Polsce. Został opracowany zgodnie z wytycznymi GRI Standards (Global Reporting Initiative), poziom Core i obejmuje lata 2018-2019. Celem raportu jest przedstawienie podejścia firmy do odpowiedzialnego biznesu, gdzie wartości i ich tworzenie w kluczowych obszarach wpływu mają olbrzymie znaczenie. Raport pokazuje również zaangażowanie firmy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się na celach, gdzie firma, poprzez swój profil działalności, ma największą siłę oddziaływania. Są to między innymi: dobre zdrowie i jakość życia, czysta i dostępna energia, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja oraz partnerstwa na rzecz celów.

Raport pokazuje na czym polega wpływ firmy VELUX na cztery kluczowe obszary naszego oddziaływania czyli: pracowników, społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Co również istotne, wydanie tego raportu zbiega się z obchodami 30-lecia działalności Grupy VELUX w Polsce. To skłania do refleksji i podsumowań. Chcemy, aby raport CSR stanowił również źródło wiedzy o naszej firmie, podejściu do wszystkich interesariuszy, z którymi od trzech dekad tworzymy wspólną wartość w różnych obszarach. To kompendium wiedzy o odpowiedzialności VELUX w praktycznym wymiarze – mówi Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska.

Współczesny świat musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jedne, jak np. skutki pandemii, którą wywołał koronawirus, pojawiają się niespodziewanie. Inne, jak zmiany klimatyczne, narastają już od dłuższego czasu. Dużą rolę w poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami ma do odegrania odpowiedzialny biznes oparty na wartościach. I Grupa VELUX chce aktywnie w tym uczestniczyć – dodaje Jacek Siwiński.

U podstaw systemu wartości Grupy VELUX leży koncepcja Firmy Modelowej, którą stworzył założyciel firmy Villum Kann Rasmussen wiele lat przed tym, gdy koncepcja społecznej odpowiedzialności była powszechnie znana. Tworzenie produktów użytecznych społecznie, traktowanie swoich pracowników, kontrahentów, lepiej niż inne firmy, dbałość o środowisko naturalne to jej kluczowe elementy.

Raport zwraca uwagę na pracowników, jako kluczowych interesariuszy. W Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce pracuje 4000 osób. Firma w sposób szczególny dba o ich zdrowie i bezpieczeństwo realizując specjalne projekty, a także stabilność zatrudnienia, rozwój zawodowy i osobisty. Ważnym elementem polityki personalnej jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym oraz dbałość o różnorodność. Kobiety stanowią obecnie 40 proc. zatrudnionych. Nie ma tu miejsca na dyskryminację czy brak tolerancji. W 2019 roku Grupa VELUX przystąpiła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Cały raport dostępny jest na stronie: https://www.velux.pl/csr

źródło: Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC)