Trwa nabór wniosków do drugiej edycji programu stypendialnego BONA FIDE

12 lipca 2019

Dotyczy firmy: PKN Orlen, Totalizator Sportowy,

Fundacja ORLEN – DAR SERCA rozpoczęła nabór do drugiej edycji programu stypendialnego BONA FIDE. Polscy studenci, zdobywający wykształcenie na zagranicznych uczelniach, mogą ubiegać się o dofinansowanie o wartości nawet 150 tys. zł. Wnioski można składać do 29 lipca br.

Stypendium, podobnie jak w poprzedniej edycji, przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w sektorze administracji publicznej.

– Inwestujemy w rozwój młodych ludzi, studentów, również tych, którzy zdobywają wiedzę na zagranicznych uczelniach. Liczymy, że nabyte umiejętności wykorzystają z sukcesem w Polsce i przyczynią się do rozwoju krajowej gospodarki. W ramach programu Bona Fide oferujemy szereg możliwości, jak praca nad interdyscyplinarnymi projektami, konsultację pomysłów ze światowej rangi specjalistami i możliwość wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym – powiedziała Katarzyna Różycka, Prezes Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

Kwalifikacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym, kandydaci wypełniają i przesyłają komplet dokumentów.  Następnie z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne. Na ich podstawie Fundacja ORLEN – DAR SERCA wyłoni stypendystów programu. Celem niniejszego projektu jest objęcie mecenatu nad rozwojem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki.  W pierwszej edycji programu BONA FIDE  przyznano sześć grantów na łączną kwotę ponad 700 tys. zł.

Jednym z partnerów tegorocznej edycji programu  BONA FIDE jest Fundacja LOTTO należąca do Totalizatora Sportowego, partnera Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Źródło: mat. pras.