Trendy odpowiedzialnego biznesu według SustainAbility

23 stycznia 2019

W dorocznym raporcie organizacja Sustainability bada kluczowe globalne trendy, które wpływają na rozwój biznesu i przyczyniają się do prowadzenia biznesu w sposób bardziej zrównoważony. Chociaż, jak podkreślają autorzy, wyzwań na drodze do rozwoju zrównoważonego jest wiele – co może zniechęcać, można także dostrzec zjawiska napawające optymizmem.

W 2019 r. Spodziewamy się dalszej destabilizacji politycznej, bardziej wyraźnych skutków klimatycznych i przyspieszenia tempa utraty różnorodności biologicznej – rozpoczynają podsumowanie raportu autorzy.

Jednak kontynuując podsumowanie zwracają uwagę na pozytywne trendy przewidywane w 2019 roku.

Chociaż skala i złożoność stojących przed nami wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem jest zniechęcająca, istnieją również powody do optymizmu. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego przywództwa i rozwoju innowacji napędzanych przez miasta, regiony i firmy. Rośnie aktywizm obywatelski i rzecznictwo pokolenia Z oraz  świadomość na temat takich kwestii, jak zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi. Oczekujemy, że ten rosnący rozmach doprowadzi do bardzo potrzebnego postępu w najważniejszych kwestiach społecznych i środowiskowych w 2019 roku.

Po raz pierwszy w raporcie znalazły się też pogłębione analizy pięciu sektorów: żywności i rolnictwa, technologii, farmaceutyki i opieki zdrowotnej, energii i mediów oraz usług finansowych. W trendach branżowych badano kluczowe problemy, które stają przed tymi szybko zmieniającymi się branżami i omówiono pojawiające się rozwiązania.

Odwiedź stronę Raportu >>

Ogłoszenie Raportu odbyło się podczas webinarium, którego zapis jest dostępny bezpłatnie na stronie organizacji.

źródło: Sustainability.Com