Na żywo od 12:00

Ogłoszenie Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki"

Dziś ukazuje się 19. edycja wydawanego co roku przez nas Raportu "Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki", największego przeglądu #CSRwPL

KOMENTUJ NA ŻYWO: #Raport2020

Publikacja będzie dostępna do pobrania na odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2020

Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context

10 września 2019

Niniejsza publikacja jest trzecim z raportów Eurostatu przedstawiających postępy w realizacji SDGs w Unii Europejskiej.

Analiza opiera się na zestawie wskaźników realizacji SDGs w UE opracowanych we współpracy z szerokim gronem interesariuszy. Zestaw obejmuje około 100 wskaźników odnoszących się do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. W przypadku każdego SDG skoncentrowano się na aspektach istotnych z perspektywy UE. Raport monitorujący zawiera statystyczną prezentację trendów związanych z SDGs w UE w ciągu ostatnich pięciu lat, a w przypadku dostępności odpowiednich danych – w ciągu ostatnich 15 lat.

Pobierz raport >>>