„Zabawa to poważna sprawa”. Kolejna edycja konkursu grantowego IKEA

23 lutego 2021

Dotyczy firmy: IKEA,

Już można wysyłać zgłoszenia do 4. edycji konkursu „Zabawa to poważna sprawa”, w którym IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu.

Konkurs grantowy jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, będącym częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, ma prawo do zabawy oraz podkreślenie, jak ważny jest jej wpływ na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce, w ramach programu, środki uzyskane ze sprzedaży kolekcji zabawek SAGOSKATT przeznaczane są na granty społeczne dla organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

– Zabawa to poważna sprawa, podobnie jak i zmiany klimatu. W naszym konkursie grantowym łączymy je ze sobą, ponieważ nie ma lepszego sposobu na utrwalanie właściwych, proekologicznych postaw i nawyków wśród dzieci i młodzieży niż poprzez zabawę. Udowodniły to trzy poprzednie edycje naszej inicjatywy oraz wspaniałe projekty zrealizowane przez organizacje społeczne przy naszym wsparciu. Uruchamiany nasz konkurs, aby pozyskać kolejnych młodych ambasadorów wizji lepszego, bardziej zrównoważonego świata, w którą tak wierzy nasza firma – mówi Magdalena Betin, koordynatorka konkursu grantowego „Zabawa to poważna sprawa” w IKEA Retail Polska.

Do udziału w konkursie IKEA zaprasza organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, które na terytorium Polski prowadzą działania na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Każda z organizacji chcących ubiegać się o grant od IKEA musi przedstawić do oceny komisji konkursowej dwa projekty, a także udokumentować dotychczas zrealizowane działania w zakresie proekologicznych działań edukacyjnych.

– Czekamy na propozycje programów, które będą skupione na kwestiach związanych z edukacją klimatyczną oraz pozwolą skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze względu m.in. na kryteria ekonomiczne czy kulturowe. Liczymy, że wybrane projekty pomogą w wyrównywaniu ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym. Uważamy, że to szczególnie ważne w czasie pandemii koronawirusa. Wszystkie organizacje prosimy również o przygotowanie projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia ich siedziby, ponieważ chcemy, aby nasz grant wpłynął również na trwałą poprawę warunków, w jakich odbywają się zajęcia z dziećmi – tłumaczy Magdalena Betin.

Konkurs wystartował w poniedziałek, 22 lutego 2021 r. o godzinie 08:00. Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz do 31 marca, do godziny 24:00.

Granty o łącznej wartości 130 tysięcy złotych zostaną przyznane maksymalnie 4 uczestnikom, jednak ich wartość dla jednego laureata nie przekroczy kwoty 65 000 złotych. Rozstrzygnięcie wyniku konkursu nastąpi nie później niż 4 maja 2021 roku.

źródło: mat. pras.