Standard Informacji Niefinansowych (SIN) opublikowany

20 października 2017

17 października został oficjalnie opublikowany Standard Informacji Niefinansowych (SIN), który stworzono, aby ułatwić polskim spółkom obowiązkowe raportowanie informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego, społecznych i pracowniczych. Standard jest regulacją środowiskową, której opracowanie było koordynowane przez Fundację Standardów Raportowania oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, a której jednym z patronów jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Korzystanie z SIN jest bezpłatne.

>> POBIERZ Standard Informacji Niefinansowych

SIN umożliwia polskim spółkom wypełnienie obowiązków raportowania informacji niefinansowych określonych Dyrektywą 2014/95/UE, implementowaną do polskiego prawa ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r., poz. 61). SIN może być stosowany nie tylko przez spółki notowane na giełdzie, ale też przez inne przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje. Korzystanie z SIN jest bezpłatne.

-Obowiązek raportowania niefinansowego, który przyniosła ze sobą Dyrektywa jest czymś całkowicie nowym dla wielu spółek. Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom SEG oraz FSR postanowiły stworzyć standard, który pomógłby w wypełnieniu nowych obowiązków i napisaniu raportu niefinansowego zgodnego z wymogami ustawy. SIN nie jest konkurencją dla standardów od lat z sukcesem funkcjonujących na rynku jak np. GRI, lecz wsparciem przy początkach raportowania” – mówi Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Projekt Standardu był przedkładany w procesie konsultacyjnym szerokiemu gronu emitentów oraz instytucjom administracji centralnej, instytucjom infrastrukturalnym polskiego rynku kapitałowego oraz gronu organizacji zrzeszających różne grupy interesariuszy rynku kapitałowego.

SIN składa się z części podstawowej oraz pięciu aneksów uzupełniających:

  • Standard Informacji Niefinansowych SIN
  • Aneks 1: Interpretacje prawne dyrektywy 2014/95/UE SIN_ANEKS_1
  • Aneks 2: Matryca istotności SIN_ANEKS_2
  • Aneks 3: Interesariusze i kluczowe obszary odpowiedzialności  SIN_ANEKS_3
  • Aneks 4: Znaczenie mierników i ich doboru z punktu widzenia rynków kapitałowych SIN_ANEKS_4
  • Aneks 5: Szczegółowy opis obszarów  SIN_ANEKS_5

– SIN został stworzony z myślą o osobach, które muszą napisać raport niefinansowy, a dopiero zaczynają zapoznawać się z tą tematyką. Po przeczytaniu 30-stronicowej zasadniczej części Standardu już będą wiedziały czego dokładnie wymaga od nich ustawa, jakie obszary są do zaraportowania i czym jest badanie istotności. Mogą dalej poszerzać wiedzę korzystając z jednego z pięciu aneksów. W przygotowaniu jest również aneks 6, który będzie mapował wskaźniki z SIN z wskaźnikami z GRI, Respect Index oraz SDG’sami.” – tłumaczy Piotr Biernacki, Prezes Fundacji Standardów Raportowania.

SIN został opracowany przez zespół redakcyjny składający się z ekspertów posiadających duże doświadczenie w kwestiach raportowania informacji niefinansowych oraz tematyce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Zespół redakcyjny SIN tworzą: Liliana Anam, Urszula Baranowska, Justyna Biernacka, Piotr Biernacki, Natalia Ćwik-Orbębowska, Joanna Dadacz (Ministerstwo Finansów), dr Jacek Dymowski (redaktor naczelny), Piotr Glen, Aleksandra Janikowska, dr Mirosław Kachniewski, Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Rozwoju), Piotr Kaźmierkiewicz, Monika Kulik, Agnieszka Lechman-Filipiak, Magdalena Raczek-Kołodyńska, Katarzyna Rózicka, Marek Sawicki, dr Robert Sroka, Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Małgorzata Szewc (Ministerstwo Finansów).

Patroni instytucjonalni SIN to: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Związek Maklerów i Doradców, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Izba Domów Maklerskich, Polska Izba Biegłych Rewidentów.

Wydawcą SIN jest Fundacja Standardów Raportowania. Prace nad powstaniem SIN zostały sfinansowane przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz SEG ESG Partnerów:  DLA Piper i MATERIALITY. SIN został wydrukowany zgodnie z zasadami poszanowania środowiska naturalnego.

SIN można pobrać z Bazy Wiedzy o CSR.

źródło: materiały prasowe