Środowisko to wiodący temat w raportach niefinansowych

19 lipca 2019

Przedsiębiorstwa stoją przed kluczowym wyzwaniem naszych czasów, jakim jest ochrona i kształtowanie środowiska naturalnego. Wymagania stawiane firmom w zakresie ekologicznych aspektów stale rosną. Podstawowe pola ich aktywności: produkcja, marketing, badania i rozwój muszą zdecydowanie bardziej odpowiadać na wyzwania środowiskowe. W raportach niefinansowych znajdziemy wiele informacji na temat minimalizowania negatywnego wpływu na otoczenie. Szczególnym zagadnieniem jest informowanie o oddziaływaniu na zmiany klimatu.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi publikacjami, które przybliżają tematykę związaną z zmianami klimatu i kwestiami środowiskowymi:

  1. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat. Czytaj więcej >>>
  2. Skutki globalnego ocieplenia o 1,5°C. Czytaj więcej >>>
  3. Gospodarka o obiegu zamkniętym: nowy plan dla Europy. Czytaj więcej >>>
  4. Co zrobić by powstrzymać zmiany klimatu? Czytaj więcej >>>
  5. Polsce brakuje mądrego gospodarowania wodą. Czytaj więcej >>>
  6. Klimat ryzyka. Jak prewencja i ubezpieczenia mogą ograniczyć wpływ katastrof naturalnych na otoczenie? Czytaj więcej >>>
  7. Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Adaptacja do zmian klimatu. Czytaj więcej >>>

Celem Konkursu Raporty Społeczne jest zwrócenie uwagi na wagę raportowania niefinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Konkurs pozwala ocenić sposób, w jaki firmy dzielą się danymi niefinansowymi, obejmującymi kwestie dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu organizacyjnego. Dzięki temu nagrodzone zostają przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność w sposób społecznie odpowiedzialny, ale również przejrzyście i wiarygodnie prezentują w raportach podejmowane inicjatywy. Przydatnymi narzędziami w tworzeniu raportu są normy na podstawie których organizacje raportują dane niefinansowe takie jak: Standard GRI, IIRC, Standard Informacji Niefinansowych czy Cele Zrównoważonego Rozwoju. Konkurs stanowi zachętę dla firm do jeszcze większej transparentności oraz stwarza pole do czerpania inspiracji w zakresie ujawniania danych niefinansowych. Raporty można zgłaszać do konkursu do 5 sierpnia.

Zgłoś raport

Więcej informacji o konkursie Raporty Społeczne na stronie raportyspoleczne.pl
Organizatorzy: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Deloitte

Patronat: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Giełda Papierów Wartościowych, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Centrum Edukacji PIBR

Patronat medialny: egospodarka.pl, IMM, kampaniespołeczne.pl, PAP biznes, PRoto.pl, log4.pl, Euractiv.pl