Spotkanie: ujawnianie danych niefinansowych. Fakty – zmiana terminu na 16 stycznia

3 stycznia 2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza firmy objęte nowym obowiązkiem na spotkanie pt. Ujawnianie Danych Niefinansowych. Fakty.

16 stycznia, poniedziałek,  godz. 10:30-12:30 – UWAGA ZMIANA TERMINU

Chcąc zapewnić Państwu możliwość uzyskania informacji bezpośrednio od ekspertów z Ministerstwa Finansów i Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmuszeni jesteśmy, z przyczyn niezależnych od nas, dokonać zmiany terminu spotkania na 16 stycznia 2017 roku. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do całkowitego odwołania spotkania w przypadku, gdy ww eksperci nie będą mogli pojawić się na spotkaniu. Za wszelkie wynikłe z tego powodu niedogodności najmocniej przepraszamy.
Ustawa zmieniająca ustawę o rachunkowości, implementująca Dyrektywę 2014/95/UE z 22.10.2014 dotyczącą ujawniania danych pozafinansowych, niebawem wejdzie w życie (jest już podpisana przez Prezydenta RP, czeka na publikację w Dzienniku Ustaw).  Nowe obowiązki mają dotyczyć jednostek zainteresowania publicznego (m.in. banków, instytucji finansowych i spółek giełdowych) o średniorocznym zatrudnieniu pow. 500 osób w przeliczeniu na pełne etaty i spełniających określony wymóg finansowy (LINK DO USTAWY)
Chcemy jak najrzetelniej przedstawić informacje związane z nowymi obowiązkami, rozwiać wątpliwości, wyjaśnić kwestie sporne. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli Ministerstwa Finansów, resortu odpowiedzialnego za przygotowanie nowych przepisów, oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
Zgłoszenia ze strony firm objętych obowiązkiem prosimy kierować na adres napisz na email