Ruszyła trzecia edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”

10 września 2019

Do 6 października swojego kandydata do Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” może zgłosić osoba prywatna, organizacja pozarządowa lub inna instytucja. Patronem medialnym inicjatywy jest portal Odpowiedzialnybiznes.pl.

To już III edycja Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” zainicjowanego przez liderów biznesu tworzących Koalicję Prezesi-wolontariusze. Ideą nagrody jest wyróżnianie osób, które poprzez wolontariat dzielą się z innymi swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, wspierając i przyczyniając się do rozwoju działań organizacji pozarządowych, ważnych społecznie projektów i przedsięwzięć. Nagroda ma też na celu promowanie idei wolontariatu kompetencji i dobrych praktyk w tym zakresie oraz inspirowanie innych do podejmowania podobnych aktywności.

Kandydata może zgłosić dowolna osoba, organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, itp.) lub inna instytucja, w której realizowany jest wolontariat kompetencji. Zgłoszenia przyjmowane będę od 9 września do 6 października 2019 roku. Oceniane będą realne działania polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, podjęte przez kandydata w 2017, 2018 oraz w I połowie 2019 roku. Wniosek zgłoszeniowy oraz regulamin nagrody dostępne są na portalu Koalicji Prezesi-wolontariusze >>> 

W poprzednich edycjach wśród laureatów znaleźli się profesorowie, lekarze, menadżerowie, różni specjaliści w swoich profesjach – ludzie z pasją, którym los innych i świata nie jest obojętny. Więcej o laureatach poprzednich edycji można przeczytać tutaj.

Oceny i wyboru laureatów dokona Kapituła Nagrody. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 listopada 2019 roku, podczas VII Konferencji Koalicji Prezesi-wolontariusze, organizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz spółkę Inwestycje Społeczne w ramach programu Koalicja Prezesi-wolontariusze. Nagroda wiąże się z przyznaniem laureatom tytułu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Źródło: inf. pras.