Rusza EU Talent – program wspierający MŚP w tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy dla stażystów i praktykantów

30 stycznia 2017

Forum Odpowiedzialnego Biznesu bierze udział w nowym projekcie finansowanym przez Erasmus+: „EU Talent. Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth”. Celem programu jest wspieranie MŚP w tworzeniu atrakcyjnych miejsc pracy dla stażystów i praktykantów poprzez webinaria, spotkania, warsztaty oraz autodiagnozę poziomu programów praktyk zawodowych w firmach przy użyciu specjalnie przygotowanego, darmowego narzędzia dostępnego online. Pierwsze webinarium już 6 lutego.

Chociaż MŚP odgrywają ważną rolę w zwalczaniu bezrobocia wśród młodych, to jednak często mają zbyt ograniczoną wiedzę, zasoby i doświadczenie, aby zapewnić stażystom optymalne warunki. W odpowiedzi na tę sytuację powstał projekt, którego celem jest stworzenie sieci inicjatyw edukacyjnych na szczeblu krajowym, dzięki którym MŚP będą mogły zapewnić lepsze warunki większej liczbie stażystów i praktykantów.

Program, którym na szczeblu europejskim kieruje CSR Europe przy wsparciu Europejskiego Stowarzyszenia Zawodowego (EVTA) i organizacji EUROCHAMBRES, obejmie 12 krajów.

Projekt przyczyni się bezpośrednio do realizacji jednego z celów Europejskiego Paktu dla Młodych, jakim jest w szczególności stworzenie nowych stanowisk dla 100 tysięcy stażystów i praktykantów.

Cele projektu

Projekt będzie skierowany do MŚP na trzech różnych płaszczyznach:

  • 50000 MŚP poprzez kampanię informacyjną prowadzoną w internecie
  • 1200 MŚP poprzez serię tematycznych webinariów i spotkań, a także wymianę najlepszych praktyk
  • 100 MŚP w ramach projektu tworzenia lepszych warunków dla stażystów poprzez oceny jakości i wsparcie dostosowane do potrzeb danej firmy (wysoki poziom zaangażowania)

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent

Webinarium

Już 6 lutego odbędzie się pierwsze webinarium w ramach projektu.

Webinarium będzie poświęcone współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie korzyści dla firmy niesie zaangażowanie się w praktyki zawodowe. Temat przybliżą Ewelina Matyjasik – Lewandowska oraz Marzena Jurecka z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Wprowadzenie zapewnią przedstawicielki FOB: Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu, oraz Marta Borowska, koordynatorka projektów.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Niezbędna jest rejestracja (link )

Więcej informacji udziela koordynatorka projektu Marta Borowska, marta.borowska@fob.org.pl