Rusza dwunasta edycja Rankingu Odpowiedzialnych Firm

22 marca 2018

Od 2018 roku organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub, natomiast partnerami merytorycznymi są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland. Za weryfikację odpowiada Deloitte, zaś partnerem medialnym jest Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są Profesor Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, dziennikarz.

Od początku istnienia Rankingu Odpowiedzialnych Firm uczestnictwo w nim jest darmowe. Warunkiem wzięcia udziału jest rejestracja na stronie internetowej organizatora i wypełnienie oraz przesłanie ankiety, co jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rankingu.  Uczestnicy rankingu zyskują możliwość otrzymania wiarygodnej oceny swojego zaawansowania w zakresie CSR. Zadaniem rankingu jest także dostarczanie firmom narzędzia, dzięki którym mogą one systematycznie porównywać jakość systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną z innymi przedsiębiorstwami.

Treść pytań, na podstawie których tworzony jest ROF, co roku jest zmieniana tak, by sprostać światowym trendom w tej dziedzinie. W tegorocznej edycji podstawą do przygotowania zestawienia jest ankieta złożona z 40 pytań zamkniętych. Ankieta składa się z czterech części: „Odpowiedzialne prowadzenie biznesu”, „Polityka zrównoważonego rozwoju”, „Zarządzanie pozytywnym wpływem”, „Wybrane wskaźniki odpowiedzialności”. Wszystkie odpowiedzi dotyczą działań podjętych na rynku polskim w roku 2017 lub stanu na koniec roku kalendarzowego 2017 (o ile w pytaniu nie zaznaczono inaczej).

W tym roku poszerzono ROF o drugą, niezależną część: „ROF – Startupy Pozytywnego Wpływu”. Ta część jest kierowana do przedsiębiorstw powstałych w ciągu ostatnich pięciu lat, które realizują innowacyjne modele biznesowe generujące korzyści ekonomiczne i społeczne jednocześnie. Dzięki pracy powołanego jury – Panelu Pozytywnych Postaci – zostanie opublikowana lista najbardziej obiecujących startupów pozytywnego wpływu w różnych branżach, istotnych z punktu widzenia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Źródło: inf. pras.