Rozmowa ze Zbigniewem Canowieckim, laureatem 1. edycji nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

8 kwietnia 2017

Do czwartku 13 kwietnia trwa nabór zgłoszeń kandydatów/ek do 2. edycji nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wręczanej osobom, które działają na rzecz upowszechniania w Polsce społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przy tej okazji zadaliśmy kilka pytań Zbigniewowi Canowieckiemu, Prezesowi Zarządu „Pracodawcą Pomorza”, który został nagrodzony za szeroko zakrojoną i wieloaspektową działalność na rzecz popularyzacji idei społecznej odpowiedzialności biznesu wśród przedsiębiorców z Pomorza.

Zgłoś kandydata/kę do nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

FOB: Na czym polegała wprowadzona przez Pana zmiana w biznesie/firmie, za którą został Pan wyróżniony?

ZC: Moja działalność społeczna jako przedsiębiorcy prowadzona od 25 lat w ramach organizacji samorządu gospodarczego oraz związków pracodawców związana jest z propagowaniem zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu. Najpierw była to tylko promocja idei CSR a obecnie koncentruję się na przybliżaniu przedsiębiorcom wszelkich nowoczesnych  form i zasad praktycznej realizacji tych idei w codziennej działalności firm.

FOB: Jak z perspektywy osoby nagrodzonej, doświadczonej w działaniach z zakresu CSR i samej wprowadzającej pozytywne zmiany, opisałby Pan czynniki, które takiej zmianie sprzyjają? Co się musi wydarzyć, żeby zmiana była możliwa i przyniosła efekty?

ZC: W mojej ocenie dokonanej na bazie obserwacji i analiz zachowań poszczególnych przedsiębiorców stwierdzam niezwykły postęp w działaniu i myśleniu na rzecz harmonii pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz firmy z otoczeniem zewnętrznym. Zauważalny jest wysiłek pracodawców na rzecz budowania relacji partnerskich,  twórczych, rozwijających i motywujących. Większe jest zrozumienie aspiracji pracowników, ich potrzeb w zakresie stabilności zatrudnienia, możliwości rozwoju oraz równości kobiet i mężczyzn w wynagradzaniu i awansie.

FOB: Czy z perspektywy czasu jest Pan w stanie powiedzieć, co Pan i biznes/firma zyskaliście dzięki wprowadzeniu zmiany?

ZC: Atmosferze zmian sprzyja społeczna akceptacja takich zachowań, dyskutowanie metod wdrażania tych zasad w gronie przedsiębiorców i w ich organizacjach oraz piętnowanie zachowań zdaniem środowiska gospodarczego nagannych i sprzecznych z zasadami CSR.