Rekrutacja do programu stypendialnego Klasa wydłużona, potrwa do końca kwietnia

6 kwietnia 2021

Dotyczy firmy: BNP Paribas Bank Polska,

W związku z sytuacją epidemiczną, Fundacja BNP Paribas podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji do tegorocznej edycji programu stypendialnego Klasa. Młodzież z małych miast i wsi otrzyma na złożenie odpowiednich dokumentów dodatkowe dwa tygodnie. Termin mija 30 kwietnia.

Chcemy możliwie ograniczyć wpływ pandemii na rekrutację. Bez wątpienia obecna sytuacja skupia uwagę bardzo wielu osób, również młodych, na sprawach najistotniejszych – zdrowiu i rodzinie. Mam nadzieję, że dzięki dłuższej rekrutacji umożliwimy większej liczbie uczniów ubieganie się o stypendia – komentuje Joanna Gajda-Wróblewska, menedżerka ds. projektów społecznych w Fundacji BNP Paribas.

Program stypendialny Klasa organizowany jest już po raz 19. Fundacja BNP Paribas wyłoni 50. tegorocznych ósmoklasistów, którzy otrzymają szansę rozpoczęcia nauki w najlepszych liceach Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Szczecina i Gdyni. Fundacja pokryje koszty ich zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres nauki w liceum, zakup podręczników, wycieczki szkolne, kieszonkowe i inne opłaty, ufunduje wakacyjny obóz językowy oraz stypendium na pierwszym roku studiów.

Program kierowany jest do młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości (do 100 tys. mieszkańców), pochodzących z mniej zamożnych rodzin (dochód na osobę nieprzekraczający 1 200 zł.). By ubiegać się o stypendium, uczeń powinien wykazać się średnią powyżej 4,5 lub tytułem laureata bądź finalisty olimpiady lub konkursu przedmiotowego, dodatkowymi osiągnięciami naukowymi i artystycznymi, chęcią rozwoju i zaangażowaniem społecznym.

Więcej informacji o Programie stypendialnym Klasa >>

Źródło: mat. pras.