Raport zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC Polska za 2015 dostępny w sieci

20 lipca 2016

Dotyczy firmy: Coca-Cola HBC Polska,

Coca-Cola HBC Polska, polski oddział Coca-Cola HBC i wyłączny rozlewca napojów The Coca-Cola Company w Polsce jest jednym z największych inwestorów w naszym kraju i tworzy wymierny wkład w jego dochód narodowy.

System Coca-Cola w Polsce wnosi rocznie do polskiego Produktu Krajowego Brutto ponad 3 miliardy złotych. Choć obie firmy zatrudniają ok. 2,3 tys. osób, dzięki swojej współpracy z dostawcami, firmami handlu detalicznego i hurtowego oraz firmami usługowymi tworzą dodatkowe 13,5 tys. miejsc pracy. Oznacza to, że 1 miejsce pracy w firmach systemu Coca-Cola generuje 6 dodatkowych miejsc pracy w gospodarce.

Działalność Coca-Cola HBC Polska to nie tylko produkcja i wpływ gospodarczy. Strategia zrównoważonego rozwoju firmy oparta jest o  4 filary: zdrowie i aktywność fizyczna konsumentów, wsparcie lokalnych społeczności oraz inicjatyw społecznych,  ochrona środowiska naturalnego oraz pracownicy – ich warunki pracy i rozwój.

Właśnie opublikowany raport odpowiedzialności społecznej 2015 zawiera szereg informacji i przykładów wdrożenia strategii w życie. Przygotowany został zgodnie ze standardami GRI G4 (core) i dostępny jest pod linkiem: www.raportcsr-cchellenic.pl

Wybrane przykłady z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w 2015 roku:

 1. We współorganizowanych oraz wspieranych przez system Coca-Cola programach i wydarzeniach ponad 900 tys. Polaków zostało zainspirowanych i uczestniczyło w różnego rodzaju aktywnościach sportowych.
 2. Coca-Cola była pierwszą i jedyną w Polsce firmą, która wprowadziła na rynek Plant Bottle – butelkę, która w swoim składzie zawiera aż 30% odnawialnych surowców pochodzenia roślinnego. Firma jest też prekursorem  użycia rPET, czyli surowca pochodzącego z recyklingu butelek PET, do produkcji nowych butelek. Jej puszki aluminiowe to w 50% materiał z recyklingu puszek.
 3. Pracownicy firmy od 2008 toku wraz z rodzinami sadzą drzewa poprawiając stan zadrzewienia wokół Warszawy. W 2015 roku posadzili 26 tysięcy drzewek, a do tej pory posadzonych zostało ponad 180 tysięcy.
 4. Co roku pracownicy Coca-Cola HBC Polska uczestniczą w wielu najróżniejszych przedsięwzięciach na rzecz społeczności lokalnych, które sami wybierają w ich społecznościach. W 2015 roku w 54 projektach uczestniczyło 40% pracowników, co jest jednym z najwyższych poziomów zaangażowania społecznego wśród wszystkich działających w Polsce firm.

Coca-Cola HBC Polska jest liderem na rynku napojów bezalkoholowych, a ta pozycja zobowiązuje szczególnie. Społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój są częścią naszego firmowego DNA. Nasz raport za 2015 r. pokazuje więc nie tylko, co robimy jako korporacyjny obywatel, ale też jak to robimy i jakie są tego wymierne rezultaty”, powiedział Grzegorz Moskal, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju i Komunikacji w Coca-Cola HBC Polska.

Firma jest oddziałem Coca-Cola Hellenic Bottling Company, wiodącego rozlewcy i dystrybutora marek napojów The Coca-Cola Company. Spółka zatrudniając bezpośrednio 33 tysiące pracowników w 28 krajach osiągnęła 280 milionów Euro zysku netto w 2015 r.

Firma notowana na giełdzie w Londynie opublikowała Zintegrowany Raport Roczny  Coca-Cola HBC (Integrated Annual Report).  Jest to już czwartym taki dokument, oparty o międzynarodowe standardy GRI G4 (Global Reporting Initiative). Zawiera on szczegółowe informacje na temat wszystkich aspektów działalności firmy, a po raz pierwszy – dane na temat działań w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nie mogło tych danych zabraknąć tym bardziej, że Coca-Cola HBC zajęła już drugi rok z rzędu pierwsze miejsce wśród producentów napojów w prestiżowym indeksie Dow Jones World and Europe Sustainability Indices.

Dimitris Lois, CEO Coca-Cola HBC, powiedział: „2015 rok to lepsze wykonanie we wszystkich aspektach naszej działalności. Rozszerzyliśmy portfolio produktów, aby zwiększyć możliwość wyboru naszym konsumentom, poprawiliśmy naszą zdolność obsługi konsumentów oraz zaangażowaliśmy utalentowanych ludzi. Podkreśliliśmy też nasze zobowiązanie, aby zrównoważony rozwój stał się organiczną częścią naszej działalności i motorem naszego wzrostu. Temu ma właśnie służyć rozszerzenie naszej sprawozdawczości poprzez przyjęcie standardów GRI G4, jak również wprowadzenie inicjatyw takich jak mierzenie i rozliczanie zrównoważonego rozwoju” .

Najważniejsze dane z działalności Coca-Cola HBC w 2015 roku

 1. Zasięg: 594 miliony konsumentów
 2. Zatrudnionych bezpośrednio: ponad 33 000 osób
 3. Zysk netto: 280 milionów Euro
 4. Suma zapłaconych podatków: 271 milionów Euro
 5. Wsparcie dla programów rozwoju społeczności lokalnych: 8,2 miliona Euro
 6. Liczba godzi przepracowanych przez pracowników w wolontariacie: 6.000
 7. Redukcja zużycia wody: 5,5% w porównaniu z 2014 r.
 8. Redukcja emisji CO2: 14,2% w porównaniu z 2014 r.

W obszarze zrównoważonego rozwoju, osiągnięte zostały następujące wskaźniki:

 1. Aspekt ekonomiczny. Coca-Cola HBC:
  1. wypłaciła 1 070 milionów Euro w postaci pensji i innych świadczeń
  2. prowadziła relacje biznesowe z ponad 43 000 dostawców
  3. oddziaływała bezpośrednio i pośrednio na zatrudnienie ponad 600 000 osób w całej Europie
 2. Aspekt środowiskowy. Coca-Cola HBC:
  1. wprowadziła oparte o naukową podstawę cele redukcji emisji CO2 zgodne z zaleceniami World Resources Institute (jako jedna z zaledwie 12 firm na całym świecie)
  2. zainwestowała 5,3 miliona Euro w programy ograniczające zużycie energii, redukując to zużycie o 375 milionów MJ (megadżuli)
  3. poddała recyklingowi 91% odpadów powstających w procesie produkcji i dystrybucji
 3. Aspekt społeczny. Coca-Cola HBC:
  1. zainwestowała 2 miliony Euro w programu rozwoju młodzieży
  2. obsadziła stanowiska kierownicze w 33% przez kobiety
  3. nawiązała partnerstwo z ponad 230 organizacjami pozarządowymi w 28 krajach

Pełny Zintegrowany Raport Roczny Coca-Cola HBC dostępny jest pod linkiem: http://www.coca-colahellenic.com/investorrelations/annualreports