Raport społeczny Grupy Polpharma 2017-2018

9 stycznia 2020

Dotyczy firmy: Polpharma,

Ukazał się kolejny raport społeczny obejmujący polskie spółki Grupy Polpharma. Przedstawiono w nim osiągnięcia i wskaźniki firmy w zakresie CSR w latach 2017-2018 oraz podsumowano realizacji Strategii Społecznej Odpowiedzialności Grupy Polpharma za lata 2015-2018.

Raport został przygotowany zgodnie z GRI Standards: Core Option i poddany niezależnej weryfikacji. W definiowanie jego zawartości zostali zaangażowani pracownicy Grupy Polpharma oraz interesariusze zewnętrzni.

– Polpharma prezentuje swoje wyniki w dziedzinie CSR w cyklu dwuletnim, więc jest to czwarty raport społeczny naszej firmy. Regularne raportowanie jest ważnym zobowiązaniem wobec naszych interesariuszy, a także wartościowym narzędziem zarządzania, które pozwala nam monitorować i stale doskonalić nasze działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu – twierdzi Magdalena Rzeszotalska, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Polpharmie.

Pobierz raport >>

źródło: mat. pras.